7 kroků k většímu charismatu

Ilustrační snímek

Charismatičtí lidé bývají úspěšní, a proto nemůže být na škodu, když na svém charismatu budete pracovat. Není totiž pravda, že charisma je vrozená vlastnost, kterou ti, jenž se s ní nenarodili, nemohou získat. Například profesor Richard Wiseman z britské UniversityofHertfordshire tvrdí, že charisma je vrozené jen z 50 % a zbývajících 50 % lze získat tréninkem. Sedm oblastí, na nichž je v tomto smyslu třeba pracovat, zveřejnil server Forbes.com.

1. Aktivně naslouchejte

Když s vámi někdo mluví, věnujte mu plnou pozornost a vznášejte otázky. Aktivní naslouchání zlepšuje komunikaci s okolím, které vnímá pozorné posluchače jako pozitivní lidi.

2. Mluvte jasně

Neukvapujte se a více přemýšlejte nad tím, co říkáte. Zvláště při vystoupeních k více lidem se předem ujistěte, že předáte jasné a stručné sdělení.

3. Usmívejte se zevnitř

Přirozený úsměv se odráží v očích a ústech, vychází však zevnitř. Psychologové potvrzují, že když se budete smát od srdce a chovat se k ostatním laskavě, získáte i vydáte více, než jste si mysleli, že je možné.

4. Stůjte zpříma

Vzpřímený postoj vysílá do okolí váš pocit jistoty. I když se tudíž jistí necítíte, narovnejte se – vytáhněte hlavu směrem vzhůru a zároveň tlačte ramena dolů.

5. Naučte se správně chválit a kritizovat

Zapamatujte si, že nejde o to, co řeknete, ale jak to řeknete. Když kritizujete, jděte rovnou k věci, navrhněte řešení, vyslechněte si zpětnou vazbu a dohodněte se na časovém plánu nápravy. Nezapomínejte také chválit za dobře odvedenou práci.

6. Trénujte paměť na jména

Oslovování lidí jmény je velmi jednoduché a zároveň efektivní. Když se vám proto někdo představí, zopakujte hned jeho jméno, abyste si je lépe zapamatovali. Pak používejte jména v konverzaci. Pomoci vám také může, když si představíte jméno dotyčného napsané na jeho čele nebo si spojíte jméno s některým rysem jeho obličeje.

7. Dívejte se lidem do očí

Při hovoru s lidmi udržujte oční kontakt, i když hovoříte k plnému sálu lidí. Oční kontakt je jedním z nejdůležitějších aspektů interpersonální komunikace.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com