6 základů neverbální komunikace, které by měl znát každý manažer

Coby vedoucí týmu se nevyhnete tomu, že budete mluvit před lidmi. Budete muset prezentovat výsledky, vést porady, mít s pracovníky individuální hodnoticí pohovory a denně s nimi komunikovat o každodenních věcech. Studie přitom opakovaně uvádí, že 90% komunikace se odehrává v neverbální sféře – to, jak věci říkáte, je tedy zásadnější, než to, jak je říkáte. A pokud nevysíláte ke svým podřízeným ty správné neverbální signály, jen těžko je můžete inspirovat, motivovat a vést. Proto se v tomto článku podíváme na šest základních pouček z oblasti řeči těla, který by každý manažer měl znát.

Ilustrační snímek

Zkřížené ruce

Přepažené ruce, sevřené dlaně, ruce zkřížené na prsou. To všechno jsou gesta, která mezi vámi a vaším protějškem tvoří bariéru. Podle Forbesu byste se tedy obecně měli vyhnout tomu, aby mezi vámi a druhým člověkem něco zavázelo, byť jen zkřížené ruce, zvláště pokud na druhého chcete nějak zapůsobit.

Zrcadlení gest

Člověk má obecně tendenci více důvěřovat těm lidem, kteří jsou jim samým podobní, kteří mají stejné zázemí, názory a chování. A gesta. Pro vytvoření vzájemné důvěry je proto dobrým trikem, když budete kopírovat gesta člověka, se kterým mluvíte.

Otevřený postoj

Obecně byste vůči osobě, se kterou mluvíte, měli mít otevřený postoj. Neseďte k ní bokem, neotáčejte se k ní zády. Seďte nebo stůjte rovně, čelem k člověku, se kterým mluvíte, a dávejte mu tak najevo, že mu věnujete veškerou svoji pozornost.

Udržování očního kontaktu

Udržování očního kontaktu je samozřejmě alfou a omegou úspěšné komunikace. Netěkejte příliš očima po místnosti, nedívejte se na mobil ani na hodinky. Zároveň se ale nic nemá přehánět – to, že znáte tuto poučku, neznamená, že budete na váš protějšek intenzivně civět. To by pro ně mohlo být velmi nepříjemné.

Vzpřímené držení těla

Jakožto vedoucí musíte vyzařovat jistotu, sebevědomí a autoritu. Jedině tak vám budou vaši podřízení důvěřovat a budou skutečně naslouchat tomu, co říkáte. Vyvolat pocit autority můžete mimo jiné tak, že budete stát nebo sedět rovně, ramena dozadu, bradu vzhůru, a nebudete se hrbit.

Úsměv

Nejuniverzálnějším a nejúčinnějším nástrojem při komunikaci vůči skupině i jednotlivci je úsměv. Ukazuje, že máte dobré úmysly, že s dotyčným publikem nebo jedincem rádi komunikujete a že jste přístupní diskuzi.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com