6 tipů, jak řídit týmy na dálku

Ilustrační snímek

Udržování pracovní morálky týmů není jednoduché téma na pár řádků. Je to však téma, které je velmi důležité, neboť vše, co se ve firmě odehrává, stojí převážně na lidech. Existuje však mnoho rozličných příčin, které působí desintegraci uvnitř týmů a o to složitější je vést za takových podmínek týmy, které pracují na dálku, virtuálně.

Zajímavé tipy, které obecně řeší práci s týmy a jejich morálkou, naleznete v mnoha článcích a publikacích, například zde. Server Management Issues však vybral několik poznatků a rad, které můžete aplikovat specificky na vedení virtuálních týmů. Zde jsou:

1. Zeptejte se jich. Pokud pro vás lidé pracují na dálku, možná že ani neabsolvovali pohovor s vámi v kanceláři nebo neměli ani šanci získat hlubší dojem ze společnosti a jejích zaměstnanců, což je možná pravděpodobnější. Zeptejte se vašich „vzdálených“ kolegů na to, co by chtěli vědět a jak jim můžete pomoci se připravit na práci. Pozvěte je do společnosti a vyhraďte čas na krátkou prohlídku a seznámení se s kolegy, se kterými by mohli, ač na dálku, přijít do styku.

2. Oslavte s nimi důležité události. Ať už jsou to narozeniny nebo významný pracovní úspěch, nezapomeňte s vaším zaměstnancem na dálku oslavit důležité okamžiky stejně, jako to děláte s kolegy v kanceláři (pokud to tak skutečně děláte). Nezapomeňte ho (je) také pozvat na vaše společná páteční setkání po pracovní době. Integrace do týmu je důležitá.

3. Dejte jim čas na osobní záležitosti. Často se stává, že „dálkoví“ pracovníci jsou nuceni se přizpůsobit pracovní době. Pro mnoho manažerů je toto jednoduše podmínka pro společnou práci v týmu. Jednou za čas jistě neuškodí nechat zaměstnancům prostor pro řešení jejich osobních záležitostí bez ohledu na nepohodlí, které to týmu může krátkodobě způsobit. Existuje zde přeci důvod, proč tito vaši kolegové pracují dálkově nebo ne?

4. Vysvětlete jim jejich roli v týmu. Práce na dálku příležitostně budí dojem, že člověk pracuje jako jednotlivec. Je však důležité pochopit, že práce takových lidí je jen jedním dílem práce celého týmu. Je nutné si proto stanovit jasné podmínky pro plnění úkolů a očekávání. Stejně tak je nutné, aby i případný zbytek týmu v kanceláři pochopil důsledky spolupráce se „vzdálenými“ kolegy.

5. Prokažte viditelné ocenění. Negratulujte k úspěchům a dobře odvedené práci rychlým emailem. Raději se postarejte o to, aby váš zaměstnanec viděl svou práci v kontextu s prací ostatních členů týmu a pochopil dopad jeho snahy na celkové výsledky. Často tito „distanční“ pracovníci nemají ponětí, jak tvrdě musí pracovat nebo jak chytří by měli být, aby udrželi tempo. Dejte jim měřítko pro porovnání.

6. Zeptejte se jich, co potřebují, aby dělali věci dobře. Často se od zaměstnanců pracujících na dálku vyžaduje, aby využívali k práci doma stejné nástroje, jako se užívají přímo ve firmě. Možná však mají sami lepší nástroje, které třeba využívali na jiných pracovních pozicích. Dejte jim šanci zefektivnit práci týmu anebo jim naopak poskytněte to, co potřebují.

Jaké máte zkušenosti s vedením virtuálních týmů nebo jednotlivců pracujících na dálku?

-bn-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues