6 tipů, jak každý den motivovat podřízené a zvedat jim sebevědomí

Jedním z důležitých poslání manažera je zvedat zdravé sebevědomí svých podřízených a postupně jim tak pomáhat stávat se efektivnějšími a asertivnějšími pracovníky. Špatný vedoucí, vytvářející toxické prostředí, pouze direktivně nařizuje svým podřízeným, co mají dělat. Dobrý vedoucí ale naopak své podřízené podporuje v jejich osobním rozvoji, motivuje je a pomáhá jim získávat sebevědomí v tom, co dělají. V tomto článku si ukážeme šest tipů, jak můžete každý den motivovat podřízené a zvedat jim sebevědomí.

Ilustrační snímek

Naslouchejte názorům a pocitům svých podřízených

Podle TED.com je v prvé řadě nutné oprášit a prohloubit vaše schopnosti naslouchat. Když zaměstnanec mluví, skutečně mu naslouchejte, přemýšlejte o tom, co říká, a berte jeho nápady a podněty v potaz.

Při komunikaci se zaměstnanci používejte stejný slovník, jako oni

Jedním ze skvělých psychologických triků, díky kterým vybudujete důvěru mezi vámi a podřízenými a díky kterým jim dodáte tolik potřebné zdravé sebevědomí, je zrcadlit jejich způsob komunikace. A to především co se týče výrazů a komunikačního stylu, který používají.

Chovejte se k podřízeným jako k individuálním a jedinečným osobnostem

Lidé poznají, pokud zájem o ně pouze předstíráte a pokud ke všem lidem zaujímáte stejný, paušální postoj. Klíčem k motivaci pracovníků a zvýšení jejich sebevědomí je, že že se k nim budete chovat jako ke skutečně unikátním osobnostem a budete brát v potaz jejich individuální specifika při tom, když s nimi jednáte a komunikujete.

Buďte součástí týmu a vše prožívejte s ním

Pracovní morálku celého týmu nejlépe podpoříte tak, že budete jeho skutečnou součástí a všechny situace a události budete řešit jako skupina.

Veřejně chvalte dobře odvedenou práci

Jestliže chcete, aby vaši podřízení odváděli nadstandardní práci a podávali nejlepší možný výkon, musíte je za dobře odvedenou práci a snahu odměňovat mimo jiné tím, že je budete veřejně chválit a vyzdvihovat v rámci týmu.

Tolerujte chyby a naučte podřízené si z nich brát ponaučení

Pokud budete své podřízené kritizovat za každou chybu, kterou udělají, brzy se uzavřou ve svém komfortní zóně a nebudou se snažit posouvat hranice svých schopností. Buďte přiměřeně tolerantní vůči chybám a naučte své podřízené si ze svých přešlapů brát ponaučení.

 

-mm-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com