6 překážek empowermentu

Empowerment (česky „zmocnění“ nebo „posílení“) znamená v manažerské praxi rozvoj důvěry zaměstnanců ve vlastní schopnosti a osobní zodpovědnosti k sobě i okolí. Systematický přenos rozhodovacích pravomocí na zaměstnance však nelze aplikovat bez angažovaných zaměstnanců, kteří dokáží tento posun přijmout. Dávejte si proto pozor na nejčastější příčiny selhání empowermentu.

1. Nedostatečný leadership

Pokud firmě chybí jasná vize zákaznického zaměření a organizačních hodnot, chybí také zaměstnancům základ, na kterém mohou stavět veškerou svou činnost.

2. Přehlížení spojitosti mezi zaměstnanci a zákazníky

Má-li firma těžit z empowermentu, musí si být jista, že její zaměstnanci chápou, jak jejich činnost přímo i nepřímo ovlivňuje zákazníky či kolegy, kteří se zákazníky jednají.

3. Špatná komunikace

Empowerment vyžaduje systematický interní marketing, který bude zaměstnancům předávat vizi a hodnoty firmy.

4. Neefektivní či neexistující trénink

Samotná znalost vize a hodnot nestačí, je třeba uvádět ji do praxe. Spuštění empowermentu bez tréninku manažerů i zaměstnanců nemá příliš nadějí na úspěch.

5. Nedostatečné uznání

Pokud organizace neumí odměnit úsilí svých lidí, nemůže je z dlouhodobého hlediska očekávat.

6. Přehlížení měření

Empowerment musí stát na měřitelných cílech, jako je například dosažení určitého počtu pozitivních ohlasů od zákazníků, identifikace určitého počtu myšlenek, které přinesou úspory, počet opakovaných zákazníků apod. Podobně je tomu i se zaměstnanci – fluktuace, náklady na nábor, délka setrvání u firmy, náklady na zaměstnance v poměru k prodeji apod.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online