5 výzev řízení různorodých týmů

Dnešní vůdce musí být schopen motivovat a udržet si talenty, které jsou stále různorodější. Musí se naučit pracovat s týmy, které tvoří jednotlivci odlišné rasy, etnického původu, pohlaví, věku, sexuální orientace, životního stylu, fyzických a duševních předpokladů, geografického původu, vzdělání, osobnosti, hodnot, zkušeností, socioekonomické role či generace.

Článek proto přichází s pěti problémy, kterým by se vůdcové měli vyhnout při řízení různorodých týmů.

- Přehlížení rozdílů. Pokud vůdce dokáže vnímat různorodost jako výhodu, dokáže ji i efektivně využít. Podporuje individualitu v rámci týkové práce a ví, že různé názory vedou k inovacím.

- Neschopnost vytvořit prostředí podpory. Vůdce by měl vytvářet prostředí, které podpoří zapojení všech členů týmu. Ti pak mohou přicházet s různými názory a návrhy.

- Vytváření stereotypů. Vůdce by se měl vyhnout spojování určitého typu chování, talentu nebo schopností s určitými skupinami zaměstnanců. Ne všechny ženy se řídí jen emocemi a ne všichni mladí lidé jsou technicky zdatní.

- Nemodelování očekávaného chování. Efektivní vůdce demonstruje chování, které očekává od ostatních.

- Neschopnost koučovat. Vůdce by měl stanovit jasná očekávání a koučovat zaměstnance tak, aby mohli dosahovat nejlepších výsledků.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com