5 tipů pro lepší interpersonální komunikaci

Dobrá interpersonální komunikace je kombinací schopnosti jasně a výstižně říci, co chceme, poslouchat názory druhých a podle toho formulovat další řeč. Důležité je také dát druhé straně najevo, že může mluvit otevřeně. Každý by proto měl znát svou roli v hovoru a řídit své postoje a emoce. Článek shrnuje pět doporučení pro efektivní interpersonální komunikaci.

- Sledujte a kontrolujte řeč těla. Umět číst řeč těla druhých a zároveň si uvědomovat tu svou je jedním ze základních pilířů úspěšné interpersonální komunikace, i když často přehlíženým. Pamatujte si, že více než polovina sdělení se přenáší neverbálně. Řeč těla prozrazuje vaše emoce, proto je třeba, abyste kontrolovali svůj hněv, nervozitu apod., a mohli tak efektivněji mluvit i poslouchat. Oční kontakt a naklonění směrem k druhé osobě ukazuje, že dáváte pozor.

- Poslouchejte. Poslouchejte a respektujte druhou stranu, i když se vám její řeč zdá směšná. Může se v ní skrývat určitý smysl a i když ne, každý má právo na svůj názor.

- Uvědomte si, s kým mluvíte. Každý člověk je jiný, a proto je třeba přizpůsobovat řeč typu člověka, s nímž právě mluvíte. Ujistěte se, že používáte srozumitelný jazyk a nepůsobíte povýšeně.

- Uklidňujte situaci. Vždy se snažte snížit tlak způsobený nervozitou nebo hněvem. Na negativní či urážlivé poznámky nereagujte stejným způsobem. Nepodceňujte sílu několika vteřin ticha, které pomohou uklidnit a zamyslet se nad dalším směrem hovoru.

- Pomozte druhým. Pokud se dostanete do situace, kdy se někdo druhý cítí trapně nebo neví co říci, taktně vypomožte. Položte otázku, která pomůže navázat na vyřčené nebo vysvětlit zapomenuté slovo.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com