5 tipů pro efektivní komunikaci

Komunikace je klíčovou součástí každodenního života. Často však natolik pospícháme, že nepřemýšlíme, jak to, co říkáme, interpretují druzí. Stává se to zejména v e-mailech. Zamyslete se proto nad následujícími kroky, jak zlepšit svůj komunikační styl.

- Buďte ke všem zdvořilí. Každý si zaslouží, aby s ním bylo jednáno s respektem. Držte se zásady chovat se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. Nikdy navíc nemůžete vědět, kdy budete potřebovat pomoc a pravděpodobněji se vám jí dostane od někoho, ke komu jste v minulosti byli zdvořilí.

- Poslouchejte. Chcete něco říci a víte, že máte pravdu. Může to tak být. Šanci, že druhá strana přijme váš názor, však můžete snadno ztratit, budete-li hrubí a nenecháte ji mluvit. Daleko větší spolupráce dosáhnete, když budete poslouchat a umožníte druhé straně zapojit se do hovoru.

- Nepovyšujte se. Můžete mít širší slovní zásobu než člověk, se kterým mluvíte, nebo více zkušeností, neměli byste to však dávat najevo, jen abyste se cítili důležití. Smyslem komunikace je předávat myšlenky, což je poměrně složité, když vám druzí nerozumějí.

- Ujistěte se, že si rozumíte. Rekapitulujte, co bylo řečeno, abyste se ujistili, že věci chápete stejně. Ve složitějších případech zašlete shrnutí v písemné podobě. Nikdo pak nebude moci říkat, že neporozuměl. Rozeslaná shrnutí archivujte.

- Buďte přístupní. Zaměstnanci by se neměli bát vás oslovit. Jakmile pro ně bude stresující komunikovat s vámi, dostane se k vám výrazně méně důležitých informací.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com