5 rad, jak vylepšit svou komunikaci

Chcete-li zapracovat na svých komunikačních dovednostech, vyzkoušejte 5 rad portálu PR Daily.

  1. Buďte struční. Je snadné zaposlouchat se do svých vlastních slov. Ale mužete-li říci něco 50 slovy, není třeba jich říkat 100. Snižujete tím efektivitu své komunikace.
  2. Musí to mít smysl. Nemluvte jen proto, abyste něco řekli. Smysl a cíl sdělení by vám měl být jasný dřív, než začnete mluvit nebo psát.
  3. Příliš mnoho sdělení ztrácí smysl. Lidé si nezapamatují vše, co jste měli na mysli. Experti na paměť říkají, že chcete-li, aby si lidé zapamatovali vaše sdělení, nemělo by mít více než 7 bodů. Tři z nich mohou být klíčové s cílem, aby si je posluchači zapamatovali. Mnohem lépe však funguje jedno sdělení z více úhlů pohledu. V ostatních případech publikum snadno zmatete.
  4. Používejte slova a metafory, kterým vaši posluchači dobře rozumí a mají pro ně význam. Jinak budete mluvit s šéfy firem, a jinak se skupinou dělníků. Každá skupina lidí má své vlastní výrazy, které na ně dobře fungují. U všech z nich dobře fungují příklady.
  5. Poslouchejte víc, než mluvíte. Naslouchání je klíčem k porozumění vašim posluchačům. Teprve díky němu s nimi můžete komunikovat efektivně. Pokud s publikem nesoucítíte, bude mnohem obtížnější přesvědčit je, aby vám naslouchalo a pochopilo vás. V efektivní komunikaci totiž platí pravidlo reciprocity dvoustranné komunikace.

-th-

Zdroj: Ragan's PR Daily - denní zprávy, doporučení a názory z oboru PR, marketingu, sociálních sítí a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ragan's PR Daily