5 rad, jak řešit konfliktní situace přátelskou cestou

Ilustrační snímek

Vážíte si přátelských vztahů se svými kolegy? Vyhýbáte se opozici a raději stojíte stranou, než abyste se zúčastnili nepříjemné situace přímo? A co když jste vy sami příčinou nefunkčních vztahů na pracovišti? S pomocí serveru Business Matters jsme připravili několik tipů na to, jak řešit efektivně konflikty s vašimi kolegy.

1. Používejte „a“ namísto „ale“, když někomu oponujete. Nesnažte se kolegovo mínění přebít svou vlastní vizí reality. Jakmile je člověk zaskočený nějakou situací, je jeho přirozenou obranou v konverzaci oponovat a snažit se si zachovat svou pozici. Namísto okamžitého popření a hledání námitek hledejte další úhel pohledu a snažte se s kolegou nalézt vhodné východisko. Například: „Ty se domníváš, že bychom měli zachovat v rozpočtu prostor pro organizaci eventu pro klienty a (ale) já si myslím, že bychom tyto finance měli spíše věnovat tréninku zaměstnanců.“ Vidíte ten rozdíl?

2. Poznejte sílu imaginace. Pokud s vámi někdo nesouhlasí, nesnažte mu odporovat. Raději jej přimějte (i sebe) hypoteticky přemýšlet nad jeho názorem. Imaginace je opakem nesouhlasu. Pokud někdo nesouhlasí s vaší představou, požádejte jej, aby si dokázal vybavit svůj vlastní scénář a pomohl i vám jej pochopit.

3. Používejte otevřené otázky a zjistěte dopad možného řešení, které kolega navrhuje. Vyzkoušejte podobný příklad: „Dobrá, aktuálně tedy řešíme možnost zavedení bonusů při uzavření objednávky novým klientem. Nebudou naši stávající klienti naštvaní?“ Tím, že se zeptáte upřímně, aniž byste předvídali možný výsledek, dáváte vašim kolegům prostor, aby zvážili svůj postoj, a vy jste si přitom zachovali přátelskou tvář.

4. Pochopte kořeny sváru. Mnoho konfliktů se dostává mimo kontrolu, protože zahrnuté strany nejsou schopny zaujmout stejný postoj nebo kompromis. Pokud se nacházíte v podobné situaci, raději se snažte rozluštit důvody sporu než plýtvat energií pro zachování svého stanoviska. Pokud všichni chápou důležitost řešeného problému, pak také všichni mají stejné východisko. V čem je tedy zásadní problém neshod?

5. Požádejte o pomoc. Požádat o pomoc je další taktika přátelského vyjednávání. Pokud máte například dojem, že váš kolega mluví z cesty a jeho závěry jsou zcela milné, bylo by neslušné i kontraproduktivní říkat mu to napřímo. Raději vyzkoušejte: „Asi jsem to správně nepochopil. Můžete mi ještě jednou objasnit…?“ Pokud váš kolega nedokáže srozumitelně objasnit svou myšlenku, pak jeho závěry nemají pevný základ.

Řešit konflikty elegantní cestou, kterou jsme naznačili výše, nemá nic společného s cestou ústupků a úslužnému vyhýbání se neshodám. Vaším úkolem je od teď řešit konflikty napřímo, avšak s vlídnou tváří.

-bn-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters