5 kmenových stádií organizace

V sociálních vědách označuje pojem kmen skupinu lidí, které k sobě váže společná kultura, cíle nebo myšlenky. I když dnes už většina lidí o sobě neuvažuje jako o členech určitého kmene, pro firemní lídry může být kmenové chápání organizace klíčem k zajištění vyšší výkonnosti. Alespoň podle amerických akademiků.

Každá organizace má v sobě navzájem se překrývající skupiny s rozdílnými kulturami a způsoby komunikace. Profesor americké University of Southern California a spoluautor knihy s názvem Tribal Leadership (Kmenové vůdcovství) Dave Logan provedl rozsáhlý výzkum firemní kultury ve dvou desítkách organizací. V období osmi let se do něj zapojilo více než 24 tisíc lidí. Výsledkem je vymezení pěti kmenových stádií organizací s postupně vyšší úrovní výkonnosti.

  1. Zoufalé nepřátelství (2 % organizací). Tyto organizace jsou plné lidí, kteří se spojují, aby přežili v okolním světě, jenž považují za násilný a nespravedlivý.

  2. Apatická oběť (25 % organizací). Lidé v těchto organizacích jsou pasivně antagonističtí a sarkastičtí, odsuzují druhé a chybí jim nadšení.

  3. Osamělý válečník (49 % organizací). V tomto nejčastějším typu organizace lidé hromadí znalosti a soupeří mezi sebou o vítězství.

  4. Kmenová hrdost (22 % organizací). Pro toto ideální stádium organizace je typický společný účel, sdílení hodnot a odpovědností.

  5. Nevinný úžas (2 % organizací). Tyto organizace se soustředí na čistý leadership, vizi a inspiraci. Většina z nich osciluje zpět ke čtvrtému stádiu.

Vyhodnocení kmenové kultury organizace by mělo dle Logana začít hovorem se zaměstnanci. Lídrům radí, aby svým lidem vysvětlili výše uvedená stádia a požádali je o jejich názory, v jakém ze stádií se nacházejí (např. anonymně). Zapojení a společná práce na postupu k vyššímu stádiu kultury pak podporuje motivaci k překonávání překážek. Zaměstnanci se lépe učí zvládat komunikační a další problémy, které brání společné práci.

Řada firem volí podle Logana špatný přístup k náboru a udržování talentovaných lidí, když u nich rozvíjí leadership a podporuje interní konkurenci. Zdokonalují vůdcovské dovednosti, a činí tak lídry kompetentnějšími, nikoli však schopnějšími v otázce kmenového řízení.

„Leaderhip nemá z kmenového pohledu nic společného s talentem. Musím být talentovaný jen do té míry, abych byl schopen dívat se na svůj kmen a zlepšovat jej,“ shrnuje Logan. Dobře fungující kmen dokáže vynahradit nedostatek vůdcovských kompetencí.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer