5 jednoduchých tipů, jak mít spokojenější zaměstnance

Spokojený zaměstnanec je výkonnější, loajálnější a pracovitější než jeho nespokojený kolega. Také lépe odolává stresu a hrozí u něj menší riziko syndromu vyhoření. Dnes se tedy podíváme na to, jaké jednoduché kroky můžete podniknout, abyste měli ve vašem týmu spokojenější a výkonnější zaměstnance.

Ohled na názor pracovníků

Základním nástrojem při získávání spokojených pracovníků je ochota naslouchat jejich názorům. Zjišťujte, co si zaměstnanci myslí, nebojte se interakce s nimi a skutečně při svém strategickém rozhodování berte v potaz názory řadových členů vašeho týmu.

Ocenění kvalitní práce

Jak uvádí Business2Community, zaměstnanci především chtějí, aby byla jejich kvalitní práce oceněna. Často se stává, že za jejich práci je chválen jejich nadřízený, a chvála se tak často nedostane až k těm lidem, kteří se na úspěšném projektu skutečně podíleli. Buďte spravedliví, nepřisuzujte si úspěchy svých podřízených a veřejně oceňujte práci skutečně relevantních lidí.

Práce z domova a flexibilní pracovní doba

Nepříliš finančně náročným benefitem, který ale zaměstnanci nesmírně oceňují, je flexibilní nastavení pracovní doby a možnost práce z domova. Nastavte parametry tak, aby se zaměstnanci nemuseli při využívání těchto benefitů doprošovat svých manažerů a neměli tak z benefitu více stresů, než užitku.

Transparentní systém odmeňování

Odměny by měly pracovníky motivovat k lepším výkonům a ne je frustrovat. Buďte tedy naprosto transparentní co se týče odměňování a nenechte, aby si pracovníci navzájem něco záviděli nebo aby u nich narůstala frustrace a nespokojenost.

Zapojení členů týmu do rozhodování

Rozhodovací procesy ve vaší firmě by se měly dít za účasti řadových členů týmu. A to především ve chvíli, kdy se dané rozhodnutí bezprostředně týká jednotlivých pracovníků. Není totiž nic více frustrujícího, než když se o vás dělají rozhodnutí, která nemůžete nijak ovlivnit.

 

-mm-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com