5 druhů vedoucích, kvůli kterým zaměstnanci podávají výpověď

Být dobrým vedoucím je velká odpovědnost. Mimo jiné i proto, že osobnost vedoucího hraje klíčovou roli ve spokojenosti jeho podřízených pracovníků. Zároveň platí, že pokud je nějaký manažer natolik špatný, že působí na svůj tým destruktivně a na své okolí toxicky, může to být často hlavním důvodem, proč jeho podřízení uvažují o odchodu z firmy. Ujistěte se, že nejste jedním z pěti typů vedoucích, kvůli kterým pracovníci podávají výpověď.

Ilustrační snímek

Vedoucí bez respektu vůči svým podřízeným

Jak uvádí CIO.com, k manažerské funkci patří i určitý respekt vůči osobám, se kterými daný vedoucí jedná. Dobrý manažer by navíc měl být schopen přizpůsobit se lidem, se kterými v určitou chvíli mluví, a měl by s nimi jednat s určitým respektem.

Manažer měnící názory

Manažer týmu nesmí měnit nečekaně svá stanoviska a jeho podřízení by měli vědět, co se od nich z jeho strany očekává. Pokud je vedoucí nekonzistentní, používá různá měřítka na různé lidi anebo mění své názory, vytváří tak velmi nepříjemné pracovní prostředí pro členy svého týmu.

Lídr neschopný ostatní motivovat

Manažer musí umět ostatním předat jasnou vizi, na kterou se mají upínat, i jednoznačné představy o tom, co se od jednotlivých pracovníků očekává. Pokud není skrz tyto nástroje manažer schopen své podřízené takto motivovat, je to velký problém.

Manažer bez potřebných tvrdých dovedností

Vedoucí týmu může mít sebelepší soft skills, ale pokud mu chybí teoretické, technické nebo praktické znalosti z daného oboru, může se jednat o nepřekonatelný handicap, který mu zabraňuje dostatečně predikovat budoucí vývoj a být efektivním vedoucím.

Ten, co káže vodu a pije víno

Manažer musí jít svým podřízeným příkladem. Principy a požadavky, které manažer vyžaduje od svých podřízených, musí daný vedoucí sám dodržovat, jinak ztratí veškerý respekt a jeho požadavky ztratí na efektivitě.

 

-mm-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com