5 druhů leadershipu. Který používáte vy?

Typů řízení lidí existuje celá řada. Každý má svá pro a proti, každý se hodí do jiného oboru nebo na vedení jiných týmů, a především každý manažer je jiný a měl by si svůj styl řízení lidí vybírat podle svých vlastních osobnostních vlastností. Žádný z níže uvedených pěti druhů leadershipu se často nevyskytuje v čisté formě – u jednotlivých manažerů se většinou jedná o určitou kombinaci. Jaký druh vedoucího jste vy a znáte úskalí, která váš styl skýtá?

Ilustrační snímek

Tento článek přinesl Business Class blog společnosti American Express.

Autokratický styl

Definovaný mottem „dělejte, co řeknu.“ Autokratický vedoucí má často silné ego, věří, že sám ví vše nejlépe a nenechá si do svého vedení příliš mluvit.

Výhody: Manažer má silný tah na branku a dovede vést i lidi, kteří neumí pracovat samostatně.

Nevýhody: Nevyužitý potenciál jednotlivých pracovníků.

Autoritativní styl

Motto: „Následujte mě.“ Vedoucí se vidí jako vizionář, je velmi sebevědomý a vede své podřízené pevnou rukou, zároveň jim ale dává jasné cíle, umí popsat vizi úspěchu a umí svůj tým nadchnout.

Výhody: Schopnost nadchnout podřízené a představit jim vizi.

Nevýhody: Sklony k mikro-managementu a neochota ustoupit z vlastních názorů a vizí.

Vzor

Motto: „Dělejte to po mě.“ Tento vedoucí se vyzná v každodenní práci svých podřízených, umí vzít za práci, ukazuje ostatním, jak se co dělá a celkově spíše členem týmu než jeho vedoucím.

Výhody: Přehled o tom, jak co chodí, a většinou i dobré osobní vztahy se členy týmu.

Nevýhody: Neochota delegovat práci a málo času na strategické plánování.

Demokratický styl

Motto: „Co si myslíte?“ Demokratický manažer nechá často rozhodovat členy týmu, o problémech se debatujte a manažer velkou část odpovědnosti a rozhodování delegujte na své podřízené.

Výhody: Členové týmu mají hodně pravomocí a necítí se odstrčeni.

Nevýhody: Nejasné směřování, nejasná vize a málo jistot.

Absolutní volnost

Motto: „Dělejte každý, co umíte.“ Jedná se o opak autokratického stylu. Tento druh leadershipu předává maximum odpovědnosti členům týmu a vedoucí se stává jen jakýmsi supervizorem, který do práce pracovníkům moc nemluví.

Výhody: Volnost pracovníků, jejich samostatnost a žádný mikro-management.

Nevýhody: Absence týmového ducha. Někteří pracovníci potřebují vedení, aby podávali maximální výkony, protože nejsou schopni tolik pracovat samostatně.

 

-mm-

 

Zdroj: Business Class blog American Express - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Class blog American Express