4 způsoby, jak u podřízených snížit úroveň stresu

Dlouhodobý stres u pracovníků je jedním ze strašáků každého manažera. Zvýšená úroveň stresu totiž vede k vyšší chybovosti, vyšší nemocnosti pracovníků a často až k syndromu vyhoření. Jestliže na svých podřízených pociťujete známky nezdravého stresu, zde jsou čtyři věci, co s tím můžete z pozice manažera udělat.

Ilustrační snímek

Zjistěte, co stres spouští

V prvé řadě je nutné vyjasnit si, co jsou stresory, které u zaměstnanců vyšší úrovně stresu spouští, a podle toho následně zvolit vhodné řešení. Jak uvádí Entrepreneur.com, stresorů může být řada druhů – od velkého množství práce, přes nevhodné technologické a digitální nástroje, zastaralé a nefunkční procesy a nezdravou firemní kulturu založenou na konkurenci zaměstnanců, až po osobní problémy na úrovni jednotlivce. Jestliže je stres ve vašem týmu dlouhodobým problémem, promluvte si se zaměstnanci a určete, co je vlastně jádro problému.

Vyjděte vstříc udržitelné pracovní rutině

Na základě zjištění podle předchozího bodu nastavte plán, jak pracoviště přeměnit ve zdravé pracovní prostředí. Nastavte procesy a pracovní rutinu tak, aby byla dlouhodobě udržitelná. Je samozřejmé, že občasné výkyvy, krizové situace a období vyššího stresu nelze zcela eliminovat, ale nemělo by se jednat o každodenní praxi.

Podporujte neformální setkávání a zajímejte se o duševní zdraví pracovníků

Více než kdy jindy je teď v době pandemické nutné, aby se zaměstnanci setkávali i neformálně. Videohovory a práce na dálku často vedou k tomu, že na neformální socializaci se na mnoha pracovištích zapomíná. Změňte to. Podporujte neformální setkávání se zaměstnanci a organizujte třeba společné večeře, snídaně nebo party na dálku. Nastavte pracovní prostředí tak, aby se lidé nebáli mluvit o svých pocitech, o stresu a o stavu svého duševního zdraví. Zajímejte se o to, jak se zaměstnancům vede i mimo vyloženě pracovní záležitosti, a vypracujte systém prevence, který detekuje přehnaně vystresované jedince ještě předtím, než třeba vyhoří.

Řešte věc s HR oddělením nebo specialisty

Otázka přílišného stresu na pracovišti je velmi vážná. A mnoho manažerů zkrátka nemá teoretickou ani praktickou průpravu k tomu, aby daný problém dovedli efektivně řešit. Nebojte se proto obrátit na externí odborníky, kteří vám dovedou s daným problémem pomoci, případně věc řešte s vašimi HR specialisty, kteří do řešení problému přinesou jistě řadu podnětných poznámek a nápadů.

 

-mm-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com