4 nástroje pro úspěšný Design Thinking

Ilustrační snímek

Design Thinking je jedním z nových trendů na poli managementu, jehož základem je nový přístup k řešení problémů, vývoji nových produktů nebo zlepšování procesů. Inovativní myšlení je o zapojení týmu v nejzákladnějších úrovních. Kreativita totiž, na rozdíl od populárního mýtu, nevzniká jen tak z ničeho a jedním způsobem, jak jí docílit je syntézou velkého množství dat. Proto přizvěte svůj inovační tým a spolu se serverem Business 2 Community vyzkoušejte následující sadu nástrojů k posílení informační báze vašich procesních inovací.

1. Journey Mapping

Design Thinking vyžaduje pátrání po úplných základech složitých problémů a v ideálním případě jejich transformaci do inovativních řešení. Journey Mapping je jednou z metod, které napomáhají zostřit kreativitu a odhalená fakta využít novými způsoby. Cílem této metody je v tomto případě pochopit, jakým způsobem váš tým pracuje na projektu od začátku do konce. Jak se vaši lidé vypořádávají s procesními nedostatky? Jsou situace, kdy musí improvizovat? Jaká skrytá nebezpečí mohou z takové situace plynout? Tato metoda je možná zdlouhavá, avšak získáte díky ní objektivní přehled (i množství dat pro inovace) o tom, co se opravdu děje.

2. Mind Mapping

Tato metoda má za cíl vyhledávat užitečné vzory mezi skrumáží nepodstatných informací získaných v různých fázích projektu. Naučte svůj tým formulovat data a myšlenky, tak abyste postihli celý děj projektu. Vyzbrojte každého v týmu kartičkami na poznámky a poté je nechte sdílet své myšlenky s ostatními a využít data k tvorbě inovativních řešení. Toto je metoda pro zachycení institucionálních znalostí od vašeho týmu, díky které získáte bohatou strukturu dat pro nalezení vzorů a tedy i izolování problémů.

3. Generování hypotéz

Tato metoda má za cíl nalézt konkrétní cestu k řešení problémů skrze pochopení příčin. Řešení však nejsou řešeními, dokud nefungují dle očekávání. Do té doby jsou to pouze hypotézy určené k otestování. Bylo by zbytečné navrhovat řešení pro hypotézu, která se vzápětí prokáže jako špatná (a tudíž je špatné i řešení).

4. Prototypování

Tento nástroj vám napomůže otestovat správnost stanovených hypotéz. Prototyp můžete navrhnout prakticky na cokoliv včetně procesů. Touto metodou získáte tvrdá data, nikoliv pomíjivé komentáře týkající se „dobrých“ nápadů.

Tyto kroky už odhalily mnohé rezervy ve firemních procesech například ve společnostech jako IBM nebo Toyota. Metodika funguje nejlépe, když se angažuje co nejvíce členů týmu, kolik jen je možné. Zlepšení spolupráce a komunikace v týmu napomáhá ke komplexnímu a elegantnímu řešení problémů, proto by měla být  podporována také informační síť pro sdílení myšlenek mezi jednotlivými členy. Mnoho řešení je v dnešní době bohužel jen krátkodobou záplatou palčivého problému společnosti. S touto metodou však můžete jít do hloubky a odstranit příčinu i celý problém úplně.

Více o využití konceptu Design Thinking včetně případových studií z firem najdete v knize s názvem Solving Problems with Design Thinking: Ten Stories of What Works, která právě vyšla v nakladatelství americké Columbia University.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com