3 základní kameny úspěšného týmu

I sebelepší pracovníci ještě nezajistí úspěch celého týmu. V jakémkoliv oboru platí, že úspěch týmu závisí především na tom, jak daná skupina pracuje jako celek. Každý člověk je jiný a každý člen týmu má tedy jiné silné a slabé stránky. Klíčem k úspěchu týmu je nastavit takovou formu spolupráce, v rámci které jsou maximálně využívány silné stránky jednotlivých pracovníků. V tomto článku se podíváme na 3 základní kameny úspěšného týmu.

Ilustrační snímek

1. Respektování různých postupů

3 plus 4 je 7, ale stejně je i 5 plus 2. Jinými slovy – každý má jinou metodu a jiný přístup a dva různí lidí mohou ke stejnému výsledku dorazit zcela odlišnými cestami. Jak uvádí McKinsey & Company, spolupráce týmu zcela závisí na tom, že jeho jednotliví členové respektují rozdíly a odlišnosti svých kolegů. Různorodost přístupů dává pak celému týmu potřebnou flexibilitu reagovat na ty nejrůznější a nejrozmanitější podněty, se kterými by si jednotlivec sám neporadil.

 

2. Společná vize

Jediným způsobem, jak může tým táhnout za jeden provaz, je mít společný cíl. Tento cíl je nutné definovat a konkrétně určit. A to je právě cílem vás coby manažera. Společná vize nemá být pouze abstraktní ideou, ale kvantifikovatelným plánem, který lze rozložit a definovat po jednotlivých krocích a který lze rozdělit mezi jednotlivé členy týmu. Například místo vize, že by se měl zlepšit zákaznický servis, je byste měli definovat cíl, že do třech měsíců se procento klientů spokojených s péčí, kterou jim vaše společnost poskytuje, zvýší o 15%.

3. Kompetence

I sebevíc semknutý a fungující tým nemůže být úspěšný, pokud nejsou jeho jednotliví členové dostatečně kompetentní. Každý z členů týmu by měl být opravdovým odborníkem ve svém oboru, aby svoji roli ve skupině zastal na sto procent. Slabší články jsou pak velkým nebezpečím pro celý tým. Tým jako celek může ztrácet kredibilitu a projekty mohou končit špatně kvůli jednomu nefungujícímu článku v řetězu. Profesionalita a kompetentnost jsou základem úspěchu celého oddělení.

 

-mm-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company