3 vlastnosti lidí, kteří dovedou mít velký vliv na ostatní

Schopnost zapůsobit na ostatní, o něčem je přesvědčit a nadchnout je pro určitou myšlenku rozhodně není výhradou jenom manažerů. A jedná se o věc, kterou byste určitě využili nejen v práci, ale i v osobním, každodenním životě. Zde jsou tři vlastnosti úspěšných leaderů, kteří dovedou efektivně působit na ostatní a kteří dovedou své okolí nadchnout pro své myšlenky.

Ilustrační snímek

Zacílení na emoce

Vedení lidí je z drtivé většiny emocionální záležitostí. Úspěšní manažeři jsou ti, kteří dovedou zapůsobit na emoce druhého člověka. Proto musíte umět své podřízené nadchnout pro své myšlenky, musíte jim dopřát pocit výjimečnosti, kolegiality a sebevědomí. Musíte jim také dát prostor, vnímat je na individuální úrovní a motivovat je pomocí věcí, ke kterým chovají silné city.

Zájem o ostatní

Lidé, kteří chtějí být charismatičtí a kteří chtějí mít na ostatní vliv, se často sami sebe ptají, co by měli dělat, jak by měli vypadat a jak by se měli chovat. Přitom nejzákladnější poznatek je tento – stačí mít o lidi ve svém okolí upřímný zájem. Nejsympatičtější jsou totiž ti lidé, kteří vykazují zájem o lidi, se kterými mluví a jednají. Zajímejte se o své kolegy a podřízené, buďte s nimi takříkajíc na stejné vlně a oni vám to oplatí větší důvěrou a zájmem o vaše myšlenky.

Jednoduché a přímé vyjadřování

Podle Addicted2Success je další důležitou vlastností jednoduché a efektivní vyjadřování. Nesmíte věci příliš komplikovat nebo vysvětlovat zbytečně složitě. Vždy, když se někoho pokoušíte o něčem přesvědčit, se držte jedné hlavní myšlenky a okolo té vystavte celý váš argument. Stejně tak je nutné, abyste používali stejné výrazy jako člověk, se kterým mluvíte, a abyste mluvili o věcech a lidech, které on zná.

 

-mm-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success