16 tipů pro efektivnější firemní školení

Dobrá výuka je univerzální a má několik charakteristických rysů, které se dají aplikovat kdekoli. Nezáleží na tom, zda je ústředním tématem nový výrobek, společenské vědy nebo jazyky. Internetová společnost **Fastcompany** provedla průzkum, který měl zjistit, jaké vlastnosti by měl mít kvalitní učitel a jak by měla probíhat efektivní výuka. Výsledky tohoto průzkumu jsou uvedeny v článku v podobě 16 zásad. Pro zjednodušení se zde vedoucí školení nazývá „učitel“ a školený zaměstnanec „student“.

Učitel by se neměl tolik soustředit na svou osobu a na to, co bude říkat, ale na to, co budou studenti v dané hodině dělat. Měl by také mít přehled o tom, co kdo již umí a co se potřebuje naučit. Studenti také vycítí, zda se vyučující o téma opravdu zajímá. Učitel by měl také stanovit cíle a vysvětlit, proč studenty potřebuje konkrétní látku naučit.

Dále platí, že by si učitel neměl dělat patent na rozum a klidně na složitou otázku odpovědět „To nevím.“ Důležité body by měl zopakovat. Také by měl svými otázkami inspirovat studenty k hledání odpovědí a k zamyšlení se nad tématem. Učitel by měl také umět naslouchat a z odpovědí studentů si udělat obrázek o tom, jak mají uspořádané myšlenky a úvahy o tématu.

Je také prokázáno, že člověk se nejvíce naučí tehdy, když může sám někoho učit. Učitel by měl proto podporovat spolupráci studentů ve třídě.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company