15 věcí, které lídr zvládá automaticky

Ilustrační snímek

Leadership není nic jiného než způsob chování člověka, který se postupem času stává automatickým. Pokud si chcete ověřit, zda se můžete považovat za lídra, zaměřte se na následujících patnáct vůdcovských dovedností. Podle serveru Forbes.com jsou právě tyto ty nejdůležitější věci, které lídr dělá každý den zcela automaticky.

 1. Schopnost nechat druhé mluvit

Lídr přesouvá pozornost od sebe k druhým a jejich názorům. Vytváří prostředí, v němž se nikdo nemusí bát mluvit otevřeně.

2. Schopnost rozhodovat

Lídr zbytečně neztrácí čas. Umí se rychle rozhodovat a uvádět věci do pohybu.

3. Vyjadřování svých očekávání

Lídr umí vysvětlit svá očekávání na základě toho, jak vycházejí z firemních hodnot a cílů. Očekávání pravidelně připomíná a kontroluje jejich plnění.

4. Motivace lidí k přemýšlení

Lídr vnímá způsoby uvažování svých lidí, jejich schopnosti i oblasti, v nichž se mohou dále zlepšovat. Na základě toho vede jednotlivce k tomu, jak mohou být úspěšnější.

5. Odpovědnost vůči druhým

Lídr se nechá řídit (nikoli kontrolovat) svými kolegy. Cítí odpovědnost za to, proaktivně reagovat na jejich potřeby.

6. Schopnost jít příkladem

Lídr dělá to, co říká. Je si vědom, že jej ostatní sledují a jakékoli selhání by odhalili.

7. Měření a odměňování výkonnosti

Lídr nevnímá vynikající výkonnost jako samozřejmost. Stanovuje měřítka a odměny.

8. Zpětná vazba

Lídr rozvíjí vztahy se svými lidmi na základě vzájemné důvěry. Poskytuje zpětnou vazbu a je otevřený zpětné vazbě od ostatních.

9. Schopnost rozpoznat a využít talent

Lídr zná talenty svých lidí a učí je využívat je správným způsobem.

10. Schopnost požádat o radu

Lídr se stále ptá a snaží se zdokonalovat prostřednictvím druhých.

11. Řešení problémů

Lídr neodkládá řešení problémů, i když je to pro něho nepříjemné. Hledá příčinu a když ji najde, poučí se z ní a jde dál.

12. Pozitivní přístup

Lídr vytváří pozitivní a inspirativní pracovní prostředí. Motivuje ostatní svým pozitivním přístupem.

13. Schopnost učit

Lídr se rád učí a rád učí i své lidi. Seznamuje se s důležitými informacemi a trendy.

14. Vzájemně prospěšné vztahy

Lídr rozvíjí sám sebe tím, že rozvíjí vzájemně prospěšné vztahy s druhými.

15. Upřímná radost z práce

Lídr je rád lídrem proto, že může ovlivňovat druhé v pozitivním slova smyslu. Bez nadšení by to nešlo.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com