12 zaručených cest ke zničení nových manažerů

Přijmete-li nového manažera nebo povýšíte některého ze stávajících zaměstnanců do manažerské funkce, říkáte tím všem ostatním pracovníkům, že právě tento člověk je pro ně vzorem. Budou jej vnímat jako váš odraz jakožto vůdce. Často se však stává, že vůdcové zapomínají, jakou změnu v uvažování a jaké dovednosti manažerská role vyžaduje. Nevěnují proto začínajícím manažerům dostatečnou pozornost a nakonec jsou svědky nejen jejich, ale především svého vlastního manažerského selhání.

Jak tomu předejít? Článek na serveru Businessweek.com upozornil na 12 nejčastějších chyb při práci s novými manažery:

 1. Laxní přístup k onboardingu,

 2. špatný příklad ze strany nadřízeného,

 3. nedostatečné vymezení odpovědností,

 4. chybějící systém podpory,

 5. tolerování nedostatečných výkonů,

 6. neschopnost naslouchat,

 7. nezájem o zpětnou vazbu,

 8. neschopnost udržet pod kontrolou nově nabytou moc,

 9. neefektivní řízení přísunu práce,

 10. neschopnost udržet soustředění na širší strategii,

 11. nedostatečný prostor pro samostatnou práci nováčků,

 12. nesprávné nástroje. I v době úspor máte vždy minimálně dva nástroje pro rozvoj začínajících manažerů: autoritu a podporu.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek