10 vůdcovských otázek pro začátek roku

Uplynulý rok byl pro vedoucí pracovníky bezpochyby náročný. Ten letošní však slibuje oživení ekonomiky, a je proto třeba položit si několik důležitých vůdcovských otázek.

- Co je nejdůležitější? Ujasněte si své priority a držte se jich.

- Z jakého problémů můžete udělat příležitost? Nemusíte si nasazovat růžové brýle, stačí brýle, jejichž prostřednictvím uvidíte příležitosti. Uvědomte si, že rostete rozvíjením svých silných stránek, nikoli napravováním těch slabých.

- Co od vás zaměstnanci nejvíce potřebují slyšet? Přemýšlejte o tom, co říkáte, z pohledu zaměstnanců. Rozumějí a důvěřují vám?

- Co nejvíce pálí vaše zákazníky? Ptejte se a naslouchejte jejich potřebám.

- Jaké nové obchodní vztahy budete rozvíjet? Nové vztahy znamenají nové příležitosti.

- Jak se můžete stát strategičtějšími? Strategie by neměly existovat jen na papíře, ale uplatňovat se v denní praxi.

- Jak můžete dělat rychlá a zároveň chytrá rozhodnutí? Nemůžete si dovolit dlouhé analýzy. Zpomalte své uvažování až v procesu plánování, pak můžete rozhodovat rychleji.

- Jaké vůdcovské dovednosti byste měli zdokonalit? Malé změny mohou znamenat velký rozdíl. Zajímejte se o zpětnou vazbu okolí.

- Jak poznáte úspěch? Bez vytyčení určitých měřicích kritérií nemůžete sledovat svůj úspěch.

- Čeho se nejvíce obáváte a jak se tomu postavíte? Pojmenujte svůj strach, abyste mu mohli čelit.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How