10 strategií úspěšného leadershipu

Všichni lídři stojí před stejným dilematem - jak plnit aktuální obchodní poptávky a zároveň si uchovat pohled dopředu, kterým je třeba organizaci směřovat z hlediska budoucího úspěchu. Článek proto shrnuje základní zásady úspěšného vůdcovství, které platí pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost a obor působnosti.

- Řiďte firemní kulturu. Chování každého zaměstnance je tím, co dělá firmu úspěšnou. Většina toho, co tvoří ducha organizace vychází z chování vůdců.

- Měřte své hodnoty. Vědí zaměstnanci, co je pro firmu důležité? Většina z nich bude svou práci vykonávat s hrdostí a dobře, bude-li znát firemní hodnoty.

- Nesouhlaste a vyzývejte k diskusi - pak se ale rozhodujte. Umožněte všem, aby vyjádřili své názory, diskutujte, projevujte nesouhlas. Jakmile se však rozhodnete, stůjte za rozhodnutím i za těmi, kteří k němu přispěli.

- Soustřeďte se na to, co přímo pozorujete. Pokud některý zaměstnanec nedosahuje potřebné výkonnosti, zabývejte se pouze tím, co skutečně vidíte a slyšíte. Nenechávejte se strhnout spekulacemi o osobním životě zaměstnanců nebo pomluvami z doslechu.

- Ptejte se, zda by zaměstnanci danou věc udělali, kdyby na ní záležel jejich život. Pokládejte tuto otázku těm, kteří nejsou dostatečně výkonní. Pokud odpovědí kladně, problém spočívá v nedostatečné motivaci.

- Pomáhejte zaměstnancům od dobré k vynikající výkonnosti. Rozdíl mezi dobrým a vynikajícím týmem spočívá ve schopnosti vůdce motivovat. Učte se budovat angažovanost, oddanost a hrdost členů týmů.

- Špatnou výkonnost řešte rychle. Nevyhýbejte se problémům. Rychlá reakce vám umožní přivést většinu lidí zpět na správnou cestu pomocí koučování a zpětné vazby.

- Jednejte tváří v tvář. Komunikace tváří v tváří mezi dvěma lidmi je nejefektivnějším způsobem, jak někoho ovlivnit. Pozitivní zpětná vazba od nadřízeného je velice motivující. Neodměňujte jen penězi, ale také úsměvem a potřesením rukou.

- Vyvažujte důsledky. Každé chování má určitý důsledek - pozitivní, konstruktivní nebo negativní. Chcete-li budovat pozitivní vztahy, držte se pravidla poskytování čtyř pozitivních důsledků (např. pochvaly) na jeden konstruktivní.

- Řiďte proces vzdělávání a učte se vést lépe. Nestavte lidi do rolí, na které nejsou připraveni. Pomáhejte jim zdokonalovat se, ale chraňte je před fatálním selháním.

-kk-

Zdroj: Working.com - kanadský server o práci a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Working.com