10 překážek přesvědčení

Můžete i nevědomě dělat určité věci, které odvádějí druhé od toho, aby se od vás nechali přesvědčit například ke koupi. Článek proto shrnuje deset nejčastějších překážek v přesvědčování lidí.

- Myslíte si, že jste nadprůměrní. Člověk má přirozenou tendenci považovat se za lepšího, než je. Tím, že lže sobě ale lže i těm, které chce o něčem přesvědčit. Naučte se na sebe proto dívat co nejrealističtěji.

- Stěna z odporu. Narazíte-li na odpor, vyhněte se nátlaku. Nejprve zkoumejte situaci a na základě svých znalostí, zkušeností, instinktů a neverbálních projevů druhých odhadujte, jak se bude dále vyvíjet.

- Přemýšlíte jako zaměstnanec. Pobíráte svou fixní hodinovou nebo roční mzdu a dále neuvažujete. Cestu k úspěchu si tak mnoho lidí samo kazí vlastní neschopností převzít odpovědnost za svou současnou situaci.

- Příliš mluvíte. Zamyslete se, jak můžete někoho o něčem přesvědčit, když budete neustále mluvit. Tím naopak posluchače odradíte a probudíte v nich dojem, že vás jejich názory nezajímají.

- Záplava informací. Nechte druhé (například zákazníky), aby vám řekli, co chtějí. Své stanovisko shrne do nejdůležitějších bodů, abyste je nezahltili detaily.

- Motivuje vás zoufalství. Neměli byste propadat strachu, který bude ovlivňovat i druhou stranu.

- Bojíte se odmítnutí. Sami se zamyslete, jak by vás přesvědčil člověk viditelně nervózní a napjatý.

- Nedostatečná příprava. Na důležité věci, o kterých potřebujete někoho přesvědčit, byste se měli připravovat tak, abyste nepůsobili neprofesionálně, příliš zdrženlivě nebo naopak příliš uvolněně.

- Vytváříte si urychlené předpoklady. Věnujte druhým vždy prostor a pozornost, které si zaslouží. V opačném případě se vám často stane, že lidi špatně odhadnete.

- Předpokládáte, že máte schopnost vše zázračně uzavřít. Pokud ale umíte dobře přesvědčit, nepotřebujete spoléhat na žádné dovednosti pro uzavírání dohod. Lidé budou přesvědčeni o tom, co říkáte, než se dostanete ke konci hovoru.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association