10 pravidel negativní zpětné vazby

Ilustrační snímek

Negativní zpětnou vazbu je třeba předávat tak, aby kritizovaný zaměstnanec neztratil motivaci do další práce. To se ale snadněji řekne, než udělá. Často se chybuje již v samotné představě, že cílem zpětné vazby je říkat lidem, jak se mají správně chovat. Skutečným cílem je přitom zlepšit chování zaměstnanců tak, aby bylo přínosnější pro celou firmu. Desatero pravidel pro správné poskytování negativní zpětné vazby shrnul server Inc.com:

1. Kritizujte méně často, než chválíte

Pracovní prostředí plné kritiky je demoralizující. Držte se pravidla jedné kritiky na sedm pochval.

2. Nehromaďte kritiku

Nečekejte na „správnou chvíli“ příliš dlouho. Snažte se reagovat co nejdříve, ideálně v reálném čase.

3. Nepoužívejte kritiku druhých k ventilování své frustrace

Dosáhli byste pouze růstu nespokojenosti a pasivní rezistence v týmu.

4. Nesdělujte kritiku e-mailem

Nevyhýbejte se přímé konfrontaci. E-mail je neosobní a navíc se dá rozšířit do nesprávných rukou.

5. Začněte upřímnou pochvalou

Efektivní zpětná vazba se soustředí na pozitivní věci, i když odhaluje oblasti pro další osobní růst a lepší výsledky.

6. Najděte příčinu problému

Zajímejte se, jak dotyčný vnímá příslušnou situaci a čeho chtěl dosáhnout. Pomůžete mu tím najít vlastní nápady na řešení daného problému.

7. Pečlivě naslouchejte, než začnete mluvit

Vaše zpětná vazba nebude mít dostatečnou váhu, když bude druhá strana cítit, že ji nechcete poslouchat. Důležitou roli hraje empatie.

8. Pokládejte sebehodnotící otázky

Lidé většinou sami vědí, v čem mají problémy a jak by je mohli odstranit. Ptejte se jich proto, co by sami udělali pro své zlepšení.

9. Koučujte očekávané chování

Pouze říkat kritizované osobě, co má dělat, nestačí. Inspirujte se ve sportu a vzdělávejte se v koučování.

10. Buďte sami otevřeni zpětné vazbě

Zajímejte se o zpětnou vazbu od svých podřízených, včetně té negativní.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com