10 nejčastějších chyb na poradách

Porady nemusejí být jen ztrátou času. Naopak představují skrytý zdroj mnoha výhod, dokážete-li se vyhnout zbytečným chybám. Které jsou ty nejčastější?


- Pořádání porad jen proto, že „vždy pořádáte porady".

- Pořádání porad bez určení cílů a jasného vymezení výsledků.

- Soustředění na to, co chtějí říci vedoucí představitelé, místo toho, co potřebuje slyšet publikum.

- Přetěžování rozvrhu, aniž by účastníci dostali možnost promluvit spolu, zpracovat informace nebo se jen nadechnout.

- Soustředění pouze na formu komunikace bez zájmu o různé metody angažování publika.

- Špatná koordinace a komunikace spíkrů vedoucí k rozporným sdělením či zbytečnému opakování.

- Chybějící opatření k tomu, aby bylo možné stavět na cílech porady po jejím skončení.

- Strukturování porady tak, že publikum zůstává pasivní.

- Neschopnost aktualizovat strukturu porad, aby odrážela změny ve firmě, publiku nebo širší kultuře.

- Nevyužití profesionální firmy, která může pomoci k efektivnějším a strategičtějším poradám.  

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine