10 mimozemšťanů na firemních poradách

Ve známé barové scéně z Hvězdných válek sedí vedle sebe mnoho různých mimozemských postav. Každá vypadá zřetelně jinak, a tak je jasné, na koho si dát pozor. Podobná situace nastává i na firemních poradách, pouze s tou výjimkou, že všichni vypadají stejně. Článek proto popisuje deset různých charakterových typů, na které můžete narazit na poradě a svým chováním ji mohou zcela zneefektivnit.

- Monopolista. Tento člověk si myslí, že pouze on ví, o čem se jedná. Všichni ostatní jsou přítomni jen proto, aby ho poslouchali. Když jsou ostatní stydlivější, prakticky se nedostanou ke slovu. Pokud necháte monopolistu poradu vést, dáváte jasně najevo, že jeho chování schvalujete. Naopak je třeba ukázat mu, že má smysl poslechnout si i ostatní.

- Odvaděč témat. Tento účastník porady přebírá témata a odvádí diskusi k jiným tématům, která se přímo netýkají probírané problematiky. Rozpoznat jej je pro úspěch porady klíčové. Pevně se držte agendy. Témata, která zmíní mimo její rámec, si můžete poznamenat a řešit jindy.

- Ďáblův advokát. Typický případ člověka, který si za každé situace libuje v zastávání opačného názoru. Nevšímá si argumentů a své záporné stanovisko si více užívá s tím, když jde o závažnější problém. Dobrý vedoucí porady by měl ocenit různé názory na věc, nikoli však, když jsou apriori odmítavé jen „z principu“.

- Cynik. Cynik je člověk, který ustrnul v negativitě. Umí mluvit jen o tom, jak nic nefunguje a ani fungovat nebude. Podobně jako u ďáblova advokáta je po něm na poradě třeba požadovat přesné argumenty.

- Nerozhodný. Když se člověk se neumí rozhodovat, připravuje svým postojem živnou půdu pro cyniky a ďáblovy advokáty. Buď se bojí, že řekne něco špatně, nebo že s ním ostatní nebudou souhlasit. Snaže se jej proto přimet k akci. Připomeňte mu, že má hlas a právo někomu jej dát.

- Otvírač Pandořiny skříňky. Tento účastník porady tíhne k řešení témat, která jsou pro ostatní emocionálně či jinak náročná. Na každé poradě může nadnést téma, které posílí nervozitu, frustraci a nepřátelskou atmosféru. Jakmile to učiní, těžko se situace vrátí zpět. Nejčastěji se jedná o témata, jako je zvyšování platů, povyšování do vyšších funkcí nebo osobní styl řízení. Nejlepším řešením je tyto lidi hned upozornit, že o dané věci se nyní mluvit nebude.

- Řiťolezec. Na každé poradě se najdou pochlebovači. Jsou natolik zaměstnaní podlézáním nadřízeným, že nedokáží formulovat vlastní názory. Ostatní jim nevěří. Snažte se zjistit jejich názory tak, že je oslovíte před ostatními, aby je veřejně sdělili.

- Útočník. Tento člověk mísí svou negativitu s osobními útoky a na názory ostatních reaguje agresivními výstupy. Jejich styl komunikace je konfrontační a často si ani neuvědomují, že vlastně útočí. Vedoucí porady by měl takové účastníky varovat, že osobní útoky jsou nepřípustné. Řešit můžete pouze to, co kdo z vás udělal, nebo si myslí, nikoli to, jaký je člověk.

- Šprýmař. Neustálé vtipkování těchto lidí může znevážit názory druhých. Pro účastníky porady pak může být obtížné soustředit se a brát diskusi vážně. Neznamená to, že se na poradě nemůžete zasmát, nelze se však smát od začátku do konce. Vedoucí porady by měl humor usměrnit a vyčlenit mu místo například na začátku nebo ve středu.

- Robot. Toto označení se týká zaměstnanců, kteří na poradu vybaveni mobilními telefony, pagery, PDA, laptopy a dalšími technickými výdobytky. Každá z těchto věcí pak vyrušuje nejen je samotné, ale i kolegy. Vedoucí porady by měl zajistit, aby účastníci vypnuli veškerá komunikační zařízení, která nejsou na poradě potřeba. I bez toho je složité vyvarovat se všech vyrušené způsobených lidským faktorem.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR