10 kroků ke snadnější změně

Každá změna je do určité míry nepříjemná, mnohdy i bolestná. Při zavádění změn na pracovišti je proto třeba plně zapojit zaměstnance a nenásilně překonat jejich odpor.

- Pravidelně informujte o tom, co se děje.

- Vztáhněte komunikaci o změnách k zákazníkům a trhu.

- Zhodnoťte současný stav – postoje, pocity a předpoklady zaměstnanců vzhledem ke změně.

- Ujasněte si, co chcete, aby zaměstnanci věděli, cítili a dělali vzhledem ke změně.

- Určete, jaká sdělení potřebují zaměstnanci slyšet, aby se mohli do změny zapojit.

- Vysvětlete zaměstnancům, jaké výhody jim změna přinese.

- Dejte zaměstnancům vědět, že jsou pro chod firmy nejdůležitější a co přesně od nich očekáváte.

- Pečlivě vybírejte způsoby, jimiž budete poskytovat informace. Čím složitější sdělení, tím více by mělo být předáváno tváří v tvář.

- Zajistěte oboustrannou komunikaci. Umožněte zaměstnancům přicházet s vlastními nápady.

- Uplatňujte neustálou komunikaci jako pevnou součást vůdcovství. Zaměstnanci si pak nebudou věci domýšlet a nebudou cítit bezmoc.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com