10 kroků k obnovení důvěry v organizaci

Důvěra je pro firmy velice důležitá. V současné době se s ní však potýká celá řada z nich. Co s tím? Vše začíná u dobrého vůdcovství a efektivního managementu.

- Zaveďte konzistentní hodnoty. Propagujte klíčové hodnoty, které budou konzistentní vzájemně i vůči faktorům kritickým pro úspěch organizace.

- Veďte příkladem. Ztělesňujte klíčové hodnoty. Nic nepodrývá důvěru tak rychle, jako když budete říkat jednu věc a dělat druhou.

- Sdílejte důvěryhodný plán.
Lidé potřebují věřit schopnosti svých vůdců dosahovat daných cílů. Je k tomu třeba představit jim váš plán a aktivně je zapojit.

- Delegujte uváženě. Ujistěte se, že pověření lidé vědí, co je potřeba a mají správné dovednosti a nástroje. Neobviňujte druhé, delegujete-li špatně.

- Posilujte lidi koučováním.
Koučujte ty, kteří potřebují najít cestu. Pomůže jim to získat větší sebedůvěru a ujistit vás o svých schopnostech.

- Budujte spolehlivost. Neslibujte věci, které nemůžete splnit. Od ostatních vyžadujte totéž. Pokud z nějakého důvodu nemůžete dodržet slovo, okamžitě o tom informujte.

- Důvěra na prvním místě. Vždy lidem důvěřujte, dokud nezískáte dobrý důvod k opaku. Neznamená to však nedbalost a lhostejnost (viz delegování a koučování).

- Tolerujte chyby. Připouštějte si své chyby a veďte k tomu i ostatní. Poučte se a jděte dál. Snaha o eliminování možnosti vzniku chyb ukazuje nedostatek důvěry.

- Zlepšujte komunikaci. Říkejte pravdu, lidé nechtějí žít v nevědomosti. Ticho vede k nejistotě a strachu. Buďte také pokorní a respektujte názory ostatních. Vyzývejte ke sdílení myšlenek.

- Podporujte loajalitu. Buďte loajální k nadřízeným, podřízeným i kolegům. Totéž očekávejte od ostatních. Měli byste vědět, co je důležité pro lidi, které vedete, a zasazovat se o to. Jasně vyjadřujte své názory, než dojde k rozhodnutí. Jakmile bude rozhodnuto, plně toto rozhodnutí podporujte. Nepomlouvejte.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today