10 kroků k efektivnějšímu řízení lidí ve stresujících dobách

Ekonomická recese a finanční krize se dotkla nejen těch, kdo přišli o práci, ale i těch, kteří si práci udrželi. Pracovní klima se začalo vyznačovat zvýšeným tlakem na to, jak udělat více s méně zdroji, což se odrazilo také na zvýšeném stresu pracovníků. Manažerům tak vyvstal úkol naučit se řídit nervóznější a vytíženější zaměstnance.

Podle americké psycholožky Donny Hicksové z Weatherheadova centra pro mezinárodní konflikty při Harvard University je v tomto prostředí pro manažery zásadní vést „se zvýšeným smyslem pro důstojnost“. Ve své knize s názvem Dignity: The Essential Role It Plays in Resolving Conflict popisuje deset prvků „důstojného řízení“, díky němuž si manažeři mohou udržet zdravou pracovní sílu i mezi konflikty a v náročném obchodním prostředí.

  1. Naučte se akceptovat identitu svých lidí, která se liší od té vaší.

  2. Važte si svých lidí a nešetřete chválou za dobře odvedenou práci.

  3. Reagujte na obavy svých lidí způsobené novými stresy a zvýšeným objemem práce.

  4. Zajistěte, aby všichni cítili vzájemnou sounáležitost.

  5. Vytvářejte prostředí, v němž se zaměstnanci nebudou bát vyjádřit své názory či upozornit na své přepracování.

  6. Při řešení stresových situací zachovejte férový přístup vůči všem.

  7. Umožněte zaměstnancům, aby jednali samostatně a cítili kontrolu nad svou prací.

  8. Snažte se hlouběji pochopit pohled svých lidí na to, co se v práci děje.

  9. Zacházejte se zaměstnanci s vírou, že mají dobrý důvod pro to, co dělají.

  10. Omluvte se, když jako manažer uděláte chybu a ukažte, že dokážete špatné chování změnit.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management