10 faux pas při jednání s indickými obchodními partnery

Naposledy jste jedli před 12 hodinami. Váš žaludek se začíná silně ozývat, když se setkáváte s obchodním partnerem, který vás zve do místní restaurace k podepsání významné smlouvy. Máte chuť na steak? Objednejte si jej, pokud jste však nepřijeli jednat do Indie.

Znalost kulturních rozdílů hraje dnes při uzavírání obchodů stále důležitější roli. Článek proto shrnuje deset běžných prohřešků, kterých byste se měli vyvarovat při obchodním jednání s indickými partnery.

- Neoslovujte křestními jmény, většinou je to považováno za nezdvořilé.

- Při vstupu do něčího domova, náboženského objektu, ale i některých malých obchodů si zujte boty. Pokud u dveří uvidíte boty, předpokládejte, že se máte zout i vy.

- Nejezte hovězí maso.

- Nepřijímejte ani nerozdávejte nic levou rukou. V Indii se totiž levá ruka používá k očistě po použití toalety.

- Neočekávejte, že s vámi lidé budou nesouhlasit. Indové neradi připouštějí, že něco nevědí nebo něčemu nerozumějí, a proto se vším souhlasí. Dávejte si proto větší pozor na to, zda si skutečně rozumíte.

- Neodmítejte pohostinnost.

- Nenechte se urazit diskusí. Indové rádi diskutují o detailech.

- Nepřehlížejte hierarchii na pracovištích.

- Mějte na paměti, že selhání nebude přijímáno jako součást snahy něčeho dosáhnout a něčemu se naučit.

- Své instrukce sepisujte. Mluvená komunikace bývá vnímána jako nejistá.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com