10 důvodů pro přátelský přístup k vedení

V dnešním tvrdém konkurenčním světě má řada manažerů tendenci chovat se jako vedoucí pes ve smečce, který si svou autoritu prosazuje zastrašováním. Toto instinktivní chování však může být nebezpečné vůči zaměstnancům, celým firmám i samotným manažerům. Článek vysvětluje, proč je naopak ve vedoucí pozici důležitý přátelský postoj, slušnost a snaha pomoci.

- Zachováte si kontrolu. Řada vůdců ztrácí kontrolu právě tím, že se snaží kontrolovat druhé. Přitom by jim naopak měla nabízet možnost, aby se kontrolovali sami, mohli se samostatně rozhodovat.

- Lidé budou reagovat otevřeněji a pozitivněji. Přátelský přístup nadřízeného umožňuje efektivnější komunikaci, kterou strach a nátlak nikdy nezajistí. Navíc spojuje lidi ve snaze o společné výsledky.

- Vytváříte model pro dobré vztahy. Ať už si to vůdcové uvědomují, nebo ne, podřízení důkladně sledují jejich slova a činy. Instinktivně je napodobují, nebo naopak odmítají.

- Důležité budou skutečné problémy. Přátelský přístup vyjasňuje věci, zatímco zastrašování je dále komplikuje.

- Stanovujete agendu. Pochopitelně se vám nepodaří ovlivnit přátelským přístupem lidi, kteří odmítají nadřízené s jakýmikoli názory, můžete však obecně zabránit šíření zahořklosti po firmě.

- Budete mít větší pravděpodobnost podpory ostatních. Vůdce ve skutečnosti nemotivuje nikoho k ničemu. Jsou to samotní lidé, kteří si vybírají, co je bude motivovat. Přátelský vůdce má však největší pravděpodobnost, že vytvoří prostředí, v němž se zaměstnanci rozhodnou nechat se jím motivovat.

- Vyvedete oponenty z rovnováhy. Přátelský přístup neumožní protivníkům tolik útoků proti vám a navíc podpoří ostatní, aby se za vás postavili.

- Každý má možnost být úspěšný. Nepřátelští vůdcové často vyhrávají bitvy, války se jim však stávají osudnými. Přátelský postoj většina lidí vítá, i když s vámi nemusí souhlasit. V takovém prostředí pak mají všechny strany možnost dosáhnout určitých pozitivních výsledků.

- Přátelský postoj je prevencí proti pálení mostů. Dnešní oponent může být vaším budoucím spojencem při zavádění určitých změn. Přátelský postoj takovou budoucí spolupráci umožní.

- Vynaložíte méně energie. Vůdce nemusí být nutně přátelský. Někteří velcí vůdcové byli a jsou velmi nepříjemní. Motivovat lidi je však stojí mnohem větší úsilí.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher