Zkušenosti odborníka s integrací e-businessu

Ředitel kalifornské společnosti Mountain View zodpovídá otázky spojené s integrací **e-businessu** do činnosti firmy.

Z personálního hlediska je zde třeba rozlišovat dva typy dovedností: obchodní a technické. Při tvorbě strategie e-businessu pak má rozhodující význam stanovení cílů. Nejasné cíle (např. zvýšení zisku) komplikují jak zavádění e-businessu, tak hodnocení úspěšnosti. Snáze se již vytváří např. strategie snižování nákladů.

Nasazování e-businessu může začít zavedením komunikace v reálném čase, zrychlením práce týmu pro technickou podporu apod. Riziko lze výrazně omezit, zaměří-li se firma na tři oblasti: jakost, náklady a praktické zkušenosti.

Manažer firmy zavádějící e-business by měl vědět, podle jakých kritérií hodnotí dodavatel výsledky své práce.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com