Webové nástroje usnadňují spolupráci členů týmu

Pracovní porady jsou sice moderní, ale mnohdy neefektivní. Přitom je to často jediná možnost a příležitost, kdy spolu mohou členové pracovního týmu komunikovat a sdílet informace. Rozvíjí se však i jiné nástroje pro spolupráci.

Jedna skupina těchto produktů se integruje do podnikových aplikací, pomáhá usnadňovat pracovní postupy a firemní procesy a umožňuje komunikaci v kontextu. Spojují v sobě výhody spolupráce všech členů týmu a časové úspory, protože lidé spolu mohou komunikovat a přitom mají čas na vlastní práci, který by jinak museli strávit na poradách.

Někdy je obtížné najít jedno místo, kde by se mohly ukládat všechny dokumenty a příspěvky od všech členů týmu. Tento nástroj by měl navíc být intuitivní, snadno použitelný, měl by poskytovat všem členům právě ty informace, které potřebují a měl by práci usnadňovat, a nikoli přidělávat. Právě tento nástroj poskytují tzv. poskytovatelé aplikačních služeb (ASP), o kterých se v článku také píše.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Information Highways - elektronický obsah a vše o něm
Zobrazit přehled článků ze zdroje Information Highways