Studie: Vliv názvu firmy na její ekonomické výsledky

Může název firmy ovlivnit její ekonomickou výkonnost? To zjišťovali autoři nové studie think-thanku IDEA, projektu Národohospodářského ústavu Akademie věd, Jan Hanousek a Štěpán Jurajda.

Ilustrační snímek

Studie Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost se zaměřila na analýzu dat ze 17 evropských zemí za posledních dvacet let. Nejvíce zastoupeny byly románské, slovanské a germánské jazyky. Z výkonnostních ukazatelů byly sledovány firemní tržby, přidaná hodnota a výnos z aktiv.

Analýza ukázala, že důležitou roli z hlediska výkonnosti firmy hraje abecední uspořádání názvu firmy, použití „národních“ slov nebo výskyt anglických výrazů. Efekty firemních názvů se liší podle jazykových skupin zkoumaných zemí.

Studie doplňuje existující analýzy v oblasti marketingu a lingvistiky zaměřené hlavně na původ názvů značek a společností a dále výzkumy zkoumající dopady firemních názvů na výnosy akcií.

Zajímavá zjištění

  • Souvislost abecedního pořadí názvu s ekonomickou výkonností firmy je nejsilnější v sektoru služeb.

  • Pozice názvu firmy směrem ke konci abecedy se ukazuje jako obzvláště nevýhodná v Norsku, Polsku a na Slovensku. Největší dopad má tato nevýhoda na růst tržeb, oproti dopadu na růst přidané hodnoty a na výnos z aktiv.

  • Například ve Francii a Polsku může přesun názvu firmy z konce na začátek znamenat navýšení růstu tržeb až o dva procentní body.

  • Vliv „národních“ slov v názvu firem je spojený s vyšším dlouhodobým růstem tržeb zejména v Polsku, Francii a v Norsku. V Polsku dokáže použití „národního“ slova zvýšit dlouhodobý růst tržeb téměř o čtyři procentní body.

  • Vliv anglických slov v názvu se liší podle jazykových skupin zemí. Zatímco v románské jazykové skupině je dopad negativní, v zemích germánské jazykové skupiny je smíšený a v zemích slovanské skupiny je jasně pozitivní.

Celá studie ke stažení

-kk-

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) - český nezávislý think-tank
Zobrazit přehled článků ze zdroje Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)