Správa dokumentů prostřednictvím portálu Lotus Notes

Americká asociace pro management (AMA) připravuje semináře, konference, fóra a kurzy pro samostatné studium. Informace určené k modifikaci osnov se však často ztrácely v záplavě ostatních zpráv a elektronické pošty. K narušení informačních toků přispěly také nedostatečné technické prostředky.

Nové řešení centrální báze znalostí (**Prevail Knowledge Manager**) připravila společnost **Synergistics Inc.**. Přechod z platformy Windows 2000 na Windows NT vyvolal určité potíže při zavádění systému Prevail. Provoz byl zahájen v prosinci loňského roku.

Otevřená verze systému Prevail – nazývaná Authoriti – bude k dispozici v průběhu léta tohoto roku. Cíl je přilákat zákazníky k využití systému pro budování takových portálů, které budou umět pracovat se stávajícími aplikacemi správy znalostí - tj. s aplikacemi systému Prevail.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine