Rozhovor o investicích do burzovních společností

Partner společnosti **Sequoia Capital** hovoří o investicích do podnikového softwaru a do Internetu. Zvláště se zaměřuje na software pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce a pro řízení vztahu se zákazníkem.

Z rozhovoru vyplývá, že většina ze stávajících tržišť a burz nemá dosud k dispozici optimální obchodní model a poplatky za transakce nejsou dostatečným zdrojem příjmů. Burzy by měly zvážit vytvoření doplňkových služeb a jejich integraci, popřípadě vytvoření aliancí s partnery. Je třeba vyřešit především logistiku a financování transakcí.

Specifický typ burz představují burzy financované průmyslovými společnostmi. Ty zaručují okamžitou likviditu a řadu dalších výhod, včetně již dříve existujících vazeb a včetně objemu transakcí. Nezávislé burzy budou nacházet uplatnění především na vysoce fragmentovaných tržištích.

Elektronické burzy jsou stále ve fázi budování technologií. Cestu k úspěchu ukazují společnosti jako **Oracle**, **Ariba** nebo **Broadvision**.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young