Rodinné firmy (1/2): Případová studie z Latinské Ameriky

Aby rodinná firma přežila, musí zavést firemní politiku a procesy, které ji usnadní dlouhodobý růst. Proces institucionalizace je proto životně důležitý jak pro zmírnění napětí při plánování nástupnictví, tak pro řádné řízení talentu ve firmě i pro zavedení správné praxe firemního leadershipu.

Ilustrační snímek

Studie uvedená na webu obchodní školy INSEAD zkoumala míru institucionalizace rodinných firem v Latinské Americe. Výzkumníci se zaměřili na 6 klíčových atributů.

První skupinou „mladších rodinných firem“ byly firmy, které vede:

  • První generace
  • Druhá generace
  • Třetí generace

Druhou skupinou byly všechny rodinné firmy, které jsou v tomto ohledu ještě starší.

Co průzkum odhalil?

Schopnost růst

Starší rodinné firmy byly úspěšnější z hlediska identifikace a implementace růstových strategií. Realizovaly více fúzí a akvizic a dosáhli také mírně lepšího organického růstu. Právní normy a regulace, korupce veřejných činitelů i změny v makroekonomické politice na mají na starší rodinné firmy menší dopad než na ty mladší.

Vztahy s externími aktéry

Rodinné hodnoty a dědictví mají větší význam ve starších firmách, ovšem rozdíl není nijak zvlášť velký. Co se sdílení základních hodnot a rodinných hodnot týče, ten byl pouze minimální. Mladší rodiny si vedly o něco lépe pokud jde o vazby na veřejné činitele a vztahy s ostatními podnikatelskými rodinami. Starší rodinné firmy si zase vedly lépe, pokud jde o vztahy se zákazníky a dodavateli.

Možnosti financování

Rozdíl zde nebyl tak velký, ovšem starší firmy měly i tak lepší přístup k dluhovému financování. Rovněž byly častěji veřejně obchodovanými společnostmi a měly také přístup k finančním zdrojům rodiny. Z hlediska možnosti získání kapitálu od externích investorů nebyl mezi mladými a staršími rodinnými firmami větší rozdíl.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Rodinné firmy (1/2): Případová studie z Latinské Ameriky

Aktuální

Rodinné firmy (2/2): Institucionalizace je zásadní