Robotika automatizuje stále více činností. Jste připraveni?

Robotická procesní automatizace (RPA) pomáhá firmám efektivněji, přesněji a také levněji provádět rutinní, často se opakující procesy a činnosti, které běžně vykonávají pracovníci sedící u počítačů.

Ilustrační snímek

Robotem v tomto smyslu se myslí počítačový program, který dostane data a jasná pravidla, jak s nimi pracovat. Pravděpodobně jste již slyšeli o virtuálních asistentech nebo dokonce komunikovali s nějakou firmou prostřednictvím chatu s virtuálním pracovníkem zákaznického servisu.

Povědomí firem o robotice je dnes poměrně vysoké. Podle průzkumu společnosti Deloitte s názvem The robots are ready. Are you?, kterého se v roce 2017 zúčastnilo více než 400 respondentů z celého světa, již ti, kdo začali RPA využívat ve větším měřítku – především centra sdílených služeb a další převážně administrativně zaměřené organizacích – dosahují významných benefitů.

Příležitost na úrovni celé organizace

53 % respondentů průzkumu se již vydalo cestou RPA a dalších 19 % plánuje její využití v příštích dvou letech. Implementace RPA má atraktivní dobu návratnosti – méně než 12 měsíců. Pokud se tempo zavádění RPA nezmění, v příštích pěti letech bude zavedena téměř univerzálně.

Pro 64 % respondentů představuje RPA strategickou nebo celofiremní iniciativu. Ještě před 12 měsíci přitom RPA označilo za součást širší firemní iniciativy pouze 15 % respondentů. Očekává se, že roboti by mohli nahradit významnou část stávající pracovní síly.

V průměru se předpokládá, že při přepočtení na plný úvazek (FTE) by roboti mohli pokrýt 20 % kapacity zaměstnanců. Společnosti, které již RPA implementovaly ve větším měřítku, však mají na základě pozitivních zkušeností ještě ambicióznější očekávání. Věří, že roboti by mohli nahradit až 52 % kapacity zaměstnanců.

V rámci průzkumu sestavila společnost Deloitte také tzv. Robotics to-do list, tedy seznam kroků, jak zavádět RPA.

1. Začněte s troufalými ambicemi

 • Myslete ve velkém – zvažte nasazení robotiky v celé organizaci a maximalizujte tím její přínos.
 • Myslete na všechny – využijte ji naplno ve všech relevantních útvarech.
 • Myslete na přínosy – dívejte se dál než na pouhé snížení počtu pracovníků a usilujte o širší dopad.
 • Myslete na ty nahoře – získejte si členy výkonného vedení na svou stranu, stanou se vašimi největšími zastánci.

2. Vybudujte pevné základy

 • Zaměřte se na proces – složité procesy vyžadují v principu i složitější roboty.
 • Získejte si přízeň IT – zajistěte si hned od začátku podporu IT.
 • Zapojte vlastní lidi – budujte automatizaci pro zaměstnance a s nimi.
 • Využijte robotiku k transformaci – nasazujte robotiku tak, aby představovala transformaci, nikoli pouhý experiment.

3. Proveďte vysokorychlostní změnu

 • Zeštíhlete – plánujte digitální pracovní sílu tak, aby byla rychlá.
 • Budujte vstřícnou organizaci – posilujte podporu v celé firmě.
 • Nastavte vhodné řízení a správu – zaměřte se na schopnost rozhodovat, ale současně i na flexibilitu.
 • Buďte agilní – agilní způsob práce maximalizuje dopad robotiky.

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte