Reportáž: Internet věcí jako perspektivní studijní zaměření na VOŠ a SPŠE Plzeň

Co si vůbec pod pojmem Internet věcí představit? Jedná se o obor, který se zabývá dálkově ovládanými spotřebiči, digitalizací a automatizací. V rámci reportáže na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Plzeň (SPŠE) jsem měla možnost nahlédnout pod pokličku výuky a navštívit ojedinělou učebnu virtuální reality.

místnost virtuální reality SPŠE Plzeň

Paní ředitelka Ing. Naděžda Mauleová, MBA mě velice ochotně provedla všemi důležitými a zajímavými učebnami, které se k výuce Internetu věcí využívají. Největším překvapením pro mě byla učebna virtuální reality, kterou se v České republice může pyšnit právě jen plzeňská SPŠE. Abych věděla, jak vlastně funguje, pro ukázku si ji mohl vyzkoušet jeden ze žáků. Nestačila jsem žasnout. Díky brýlím žák viděl na ploše připomínající fotografický ateliér virtuální prostředí, a mohl tak plnit úkoly zadávané z úst vyučující. Přihlížející mohli na velké obrazovce pozorovat pohled žáka a jeho manipulaci s “předměty”.

Celý systém učebny virtuální reality navíc naprogramoval žák oboru elektrotechnika Jan Czapek, jehož jméno jste mohli zaregistrovat ve videu z letošního května, kde představil svou ročníkovou práci - robotickou ruku vytištěnou na 3D tiskárně:

“Učebna virtuální reality je úplná novinka, 18. září 2018 byla jedna z prací prezentována na veletrhu Forch Arch 2018 v pražských Holešovicích, kde si ji vyzkoušeli i lidé z ministerstva,” popsala ředitelka školy.

Paní Mauleová zároveň dodala, že v návaznosti na tuto novotu vzniknou ve škole dva kroužky virtuální reality. Zájmová činnost 3D tiskárny je žákům již k dispozici.

Navštívili jsme i strojní dílny, kde si žáci propojují naučenou teorii s praxí. Kromě robotických boxů jsou zde k nalezení i 3D tiskárny a její produkty, což technickému laikovi jako mně, hlava nebere.

Následně jsme zavítali do hodiny programování na PLC automatech (stroje, se kterými se pracuje například v rámci výrobního procesu třeba v pivovarech). I díky tomuto předmětu je o absolventy SPŠE velký zájem.

Právě jeden z přítomných studentů 4. ročníku, Jakub Klimeš, se před prázdninami zúčastnil odborné stáže v Anglii, kde měl možnost tři týdny pracovat v grafické firmě.

“Bylo fajn, že se pracovalo od desíti do čtyř, takže člověk měl i čas na to, se někam podívat a navštívit, co chtěl,” popisoval Jakub s tím, že to pro něj zaručeně byla “super zkušenost”.

Angličtinu si pilovala například i Lucie Štichová, jedna z výrazné menšiny studentek na SPŠE, která podnikla stáž v přístavním městě Cork na jihu Irska. Pracovala ve firmě zabývající se vytvářením aplikací pro různé operační systémy, editováním webových stránek či vývojem loT zařízení.

“Stáž předčila mé očekávání. Na jejím konci jsem litovala, že už se vracím zpět,” popsala po příjezdu.

Jakub i Lucie se shodli na tom, že grant, který jim byl poskytnut, maximálně pokryl jejich veškeré nutné výdaje i výlety a zážitky.

Kromě nabídky zahraničních stáží či lyžařských výcvikových kurzů v Rakousku jsou studentům k dispozici i volnočasové aktivity v podobě moderně zařízené posilovny nebo pinčesových stolů ve venkovních prostorách.

Více informací o škole a studijním oboru Internet věcí naleznete na www.spseplzen.cz.