Proveďte výzkum, získáte skvělý obsah

Zejména na poli B2B by měl být původní výzkum základem vašich marketingových aktivit.

Ilustrační snímek

Proč?

  • Chcete-li mít úspěšný B2B marketing, potřebujete obsah, který je skutečným tahounem poznání
  • Takový obsah musí být nový a autoritativní
  • Chcete-li mít nový a autoritativní obsah, musíte provádět originální výzkum

Dotazníkové průzkumy nestačí

Originální výzkum? To znamená udělat nějaké průzkumy, že? Ne, pro marketingové účely průzkumy nestačí. Jsou sice populární, protože občas skutečně přinášejí zajímavá data a dají se udělat poměrně snadně a levně. Provádění dotazníkových šetření totiž lze dnes provádět pomocí bezplatných nástrojů.

Původní výzkum rozdělujeme na sekundární a primární. Sekundární výzkum zahrnuje revizi a analýzu dat nebo výzkumů publikovaných:

  • Vládními subjekty
  • Akademiky
  • Poradenskými firmami
  • Výzkumnými firmami
  • Profesionálními asociacemi

Primární výzkum je výzkum prováděný vámi samotnými. Nejběžnější metody primárního výzkumu jsou následující:

Interview and focus skupiny

Výhodou interview je, že vám umožňuje pokládat otevřené otázky, což vede k více podrobným a zaměřeným odpovědím. Interview můžete použít jako předběžný krok ve svém výzkumném projektu. Na jejich základě můžete identifikovat důležitá témata.

Analýza vlastnických dat

Pokud má vaše společnost nějaká vlastní data, neváhejte je využít. Například pokud poskytujete softwarovou aplikaci typu SaaS (software jako služba), shromažďujte a analyzujte data týkající se toho, jak vaši zákazníci váš produkt používají.

Experimenty a testy

Tyto metody jsou užitečné zejména v sociálních vědách. Během experimentu vystavujete účastníky alternativním verzím nějaké hypotetické situace. Pak se jich zeptáte na to, co prožili. Potom se snažíte změřit, v čem se alternativy liší. Terénní test je experiment, který probíhá v reálném prostředí (např. A/B testování v marketingu).

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com