Program zaměstnaneckých incentiv ve společnosti Welch Allyn

Společnost Welch Allyn je jedním z nejvýznamnějších výrobců zařízení pro lékařskou diagnostiku. Zaměstnává více než 2100 lidí a má po celém světě mnoho poboček, které se starají o výrobu, prodej a distribuci. Své výrobky firma distribuuje v nemocnicích a alternativních zdravotnických zařízeních. Z tohoto důvodu je velmi důležitá motivace zejména obchodních zástupců.

Firma **Welch Allyn**, která je známá též svým kladným vztahem k novým technologiím a inovacím, se proto rozhodla pro implementaci systému pro řízení programu zaměstnaneckých incentiv. Díky tomuto systému bylo možné zautomatizovat proces vyplácení zaměstnanců. Nová technologie umožňuje také analyzovat a díky lepší komunikaci se zaměstnanci spravovat motivační finanční programy a lépe spojovat cíle zaměstnanců s cíli celé firmy.

Potřeba nové technologie a systému pro řízení programu zaměstnaneckých incentiv vznikla v momentě, kdy se na trh začalo zavádět několik nových produktů, ale nebyly k dispozici žádné prostředky, kterými by se zaměstnanci motivovali k prodeji původních, klíčových výrobků. Firma se dostala do situace, kdy měla dobře vyřešený prodej nových výrobků, avšak klesaly výnosy z těch, které již byly nějakou dobu na trhu.

Díky novému systému dostávali zaměstnanci každý měsíc pravidelně personalizovanou „výplatní pásku“, na které byly vždy uvedeny i odměny za předchozí měsíc. Dříve se vše muselo připravovat ručně, což mělo za následek značné zpoždění těchto plateb. Nyní mají zaměstnanci důvěru v to, že jsou vypláceni správně a včas. Ruční shromažďování dat tak zcela odpadlo.
Zdroj: Centiv - Společnost Centiv se zabývá vývojem systémů pro správu incentivních programů ve firmách.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Centiv