Příznivé trendy

Compliance Framework (rámcové splnění, vyhovění) bylo vybudováno na základě FileNet-ové ECM platformě a její P8 architektuře. Je konstruováno speciálně na pomoc podnikům a velkým společnostem k automatizování hodnotících procesů, které souvisí s obsahem. Zahrnuje soubory řešení a schopností podstatné pro vyhovění, včetně řízení spisové služby, řízení formulářů a obsahu a spolupráce. FileNet dále říká, že Compliance Framework (CF) připojuje nové schopnosti k nabídce řízení obsahových a obchodních procesů, například nového manažera spisů, který podporuje veškerý životní cyklus podnikových záznamů.

Navíc CF umožňuje tzv.“časově reálné vyhovění“ díky architektuře řízení událostí, která může okamžitě rozpoznat a vyvolat příslušnou materiální odezvu. CF také dovoluje organizacím definovat a vykonávat automatizované úlohy řízení událostí. To může zahrnovat změny ostatních záznamů, formulářů a obsahů, aktualizaci podnikových aplikací a jiné pracovní změny.
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line