Pracovní trh budoucnosti setře rozdíl mezi prací a soukromím

Mladí lidé už dnes od vysněného pracovního místa neočekávají ani tak služební auto jako spíše lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem. Důležité začínají tedy být pracovní podmínky, které umožní dosáhnout vyváženějšího kompromisu mezi rodinou a kariérou – v první řadě se to vztahuje na sektor služeb.

V západoevropských státech počet lidí ve výrobních odvětvích neustále klesá – v Německu je to například už jen 20 procent. Počet lidí v sektoru služeb vzrostl na 72 procent.

Pracovní úlohy mívají dnes stále více jen dočasný charakter, jak o tom svědčí inzeráty z internetových pracovních serverů. Například jistý podnik hledá překladatele, který by přeložil do angličtiny 300 návodů, automobilový koncern nabízí práce ve vývojovém oddělení na půl roku.

Přitom je zjevné, že požadavků na vykonání jednoduchých prací je méně. Tyto úlohy budou v budoucnu vykonávat kvalifikované stroje nebo pracovníci v zahraničí, kam průmyslově vyspělé země přesouvají stále více činností.

To, co zůstane v budoucnosti „doma“, je práce nejrůznějších specialistů. Bez obav mohou žít všichni odborníci z oblasti moderních technologií, strojírenství a zpracování kovů. Výhodné budou také profese, které vyžadují fyzickou přítomnost přímo na místě – učitelé, opatrovníci nebo zdravotníci.

Motorem hospodářského vývoje v nejbližších dvaceti letech však bude sektor, který odborníci označují pojmem „kreativní průmysl“. Do této oblasti je možné zařadit architekty a návrháře, vydavatele knih a různých periodik, tvůrce počítačových programů a vědce.

Ve světě měnících se pracovních skupin, ve kterých budou lidé pracovat už jen virtuálně, nabude velké váhy vlastní pověst. Kdo získá špatné jméno, vyjde při další objednávce naprázdno.

Naznačený vývoj na pracovním trhu má však háček – tím je skutečnost, že paralelně s příchodem moderní techniky se začne stírat rozdíl mezi povoláním a soukromým životem.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline