Pokuty za spamy přesáhly 300 tisíc korun

Úřad pro ochranu osobních údajů loni udělil za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, tzv. spamů, pokuty za celkem 316 tisíc korun. Podnětů k vyšetření spamů však úřad obdržel celkem 1503.

Nejvyšší udělená pokuta v historii byla 160 tisíc korun. Při stanovení sankce úřad posuzuje hlavně závažnost porušení zákona nebo jeho rozsah. Roli hraje i doba, během níž byl zákon porušován, a ochota dotyčného své pochybení napravit.

Zatím nebylo vyřízeno 1108 stížností, 225 úřad shledal neoprávněnými; zejména proto, že nešlo o obchodní sdělení.

Regulaci spamu zákon obsahuje z roku 2004. Právní úprava má však řadu nedostatků, které komplikují či znemožňují účinnou reakci na stížnosti. Kontroloři také například nemají přístup k držitelům IP adres. Úřad tedy může zakročit jen proti vesměs slušným podnikatelům, kteří neskrývají svoji identitu a nevyžádanou zprávu odeslali omylem způsobeným svou administrativou.

-hp-

Zdroj: Aktuálně.cz - český on-line deník
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aktuálně.cz