On-line taktiky pro off-line maníky

Řada malých firem se stále domnívá, že nemůže při propagaci svých služeb využít Internet jako efektivní marketingový nástroj. Tím ale podstatně omezuje svůj potenciál. Internet může fungovat jako marketingový kanál vedle dosavadních prvků firemního marketingového mixu. Spolu s e-mailem může být dalším silným nástrojem pro budování loajality. Článek popisuje sedm taktik pro maximální využití tohoto média.

- Přidružené produkty a služby – poskytování výhod nebo finančních ocenění uživatelům, kteří rozšíří povědomí o internetové stránce dané firmy.
- Společné podnikání – možnost poskytovat služby nebo dodávat produkty nekonkurenčním firmám.
- Vzdělávání prostřednictvím informací – nabízení informativních zpráv a článků týkajících se produktů.
- Programy odměn – poskytování zvláštních služeb uživatelům, kteří prokazují svou loajalitu nákupem.
- Programy pro nejčastější kupující nebo návštěvníky stránek – odměňování v podobě překvapení.
- Zpětná vazba – pravidelné zaznamenávání přístupů na web, diskusní skupiny apod.
- Databázový marketing – automatické rozesílání newsletterů, oznámení a zpráv uživatelům.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How