Migrace dat

Migrace dat znamená jejich přenos mezi různými typy úložišť, formátů, nebo operačních systémů. Děje se to, pokud společnost například přechází z jednoho počítačového systému na jiný, nebo upgraduje ten stávající.

Migrace dat je prováděna primárně za účelem realizování nových funkcí, zlepšení těch současných, nebo slučování několika dosud samostatných systémů a aplikací.
Celý proces může být prováděn manuálně, ale většinou je lepší využít speciálních programů a skriptů, k tomuto účelu určených. Migrace dat je úspěšná, pokud výsledek (tedy data uložená na novém formátu, systému, platformě) je přesnou a použitelnou kopií originálu.
Některé příklady datové migrace:
- přenos dat z jednoho operačního systému na jiný (např. Windows - Linux)
- převod nahrávek z pásků na CD
- převod dokumentů z jednoho formátu do jiného (např. DOC - PDF)

Celý proces migrace dat má tři stupně - analýza, testování a realizace. Analýza by měla probíhat ve třech krocích.
- Vytvořit jasnou představu o obsahu a formátech existujících dokumentů, záznamů a jejich metadat (metadata = „data o datech“, informace o obsahu datového záznamu - např. ID3 tag u Mp3 souborů). Vytvoření inventáře existujícího elektronického obsahu je prvním a základním krokem.
- Rozhodnout, jaké cílové formáty budou použity a jakým způsobem budou data převedena. Nejdříve se ujistěte, zda rozumíte novým aplikacím a způsobu jejich předpokládanému využití. Jaké formáty vám poskytnou funkce, které vyžadujete?
- Vyvinout detailní plán konverze, včetně nástrojů, procesů a popisu možných problémů, spojených s převodem.

Po takové přípravě můžete nakonec začít se samotným převodem. I v případě, že všechno půjde hladce, celý proces pečlivě kontrolujte. Každou možnost chyby raději dvakrát prověřte, než abyste později zjistili, že jste o nějaká data přišli.

Jestliže migraci dat věnujete dostatek času, pozornosti a důkladnosti, pak o žádná data přijít nemůžete.

-ds-

Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine