Jarní úklid softwaru

Vyčerpává váš rozpočet zastaralý software? Možná je na čase s tím něco udělat, jmenovitě se zastaralými programy, starými verzemi a aplikacemi, které nejsou v souladu s vašimi podnikovými cíli. Poslední zpráva Business Performance Management Forum se věnuje právě tomuto opomíjenému problému. Průzkum napříč různými podniky zjistil, že více než 70 procent respondentů je přesvědčeno o přebytečnosti, nedostatečnosti nebo zastaralosti aplikací, které udržují a podporují jejich systémy. Čtyřicet procent dotazovaných odhadovalo, že tyto nežádoucí programy spotřebují více než 10 % z jejich celkového rozpočtu na IT. A to je velmi mnoho zbytečných výdajů.

Téměř tři čtvrtiny respondentů nemají žádný systém, který by se zabýval zastaralými aplikacemi. Více než 40 % dotazovaných podniků provádí prověrky softwaru jen podle potřeby, ne pravidelně. A 13 % dokonce ještě nikdy žádnou kontrolu neprovedlo. Pokud organizace nemá IT oddělení, které by řešilo tyto úkoly, měla by je převést na outsourcovaného IT poradce. Když tedy zjistíte, že máte podobný problém, co s tím? Nejlepší bude učinit první krok a zavést určitý druh formálního procesu, který bude hodnotit stav vašeho softwaru pravidelně, což by prospělo všem. Majitelé podniků musí vědět, jaký software je opravdu denně využíván, aby mohli identifikovat ten, který je kandidátem na odstranění.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com