Jak zvyšovat výkonnost zaměstnanců pomocí softwaru

Ekonomika zaměstnavatelům moc nepřeje, a proto musí některé firmy v zájmu úspory nákladů zvládat stejný objem práce s méně zaměstnanci, a zároveň se snažit být úspěšnější než konkurence. To je možné jedině zvýšením výkonnosti jednotlivých členů týmu – za tímto účelem si mnoho manažerů pořizuje specializovaný software, který má údajně velmi rychlou návratnost investic. Článek přináší tipy, jak s pomocí tohoto softwaru dosáhnout svého cíle.
* Jednou z funkcí specializovaného softwaru je řízení výkonnosti zaměstnanců. Zatímco dříve byly jedinou pomůckou manažera při hodnocení výkonnosti papíry a tužka a získané údaje se založily a dále nevyužívaly, moderní systémy umožňují porovnávání jednotlivých měření, poskytování zpětné vazby a lepší kontrolu.
* Sestavení kompletních popisů práce. Díky softwaru pro řízení výkonnosti je možné s pomocí specializovaného dotazníku identifikovat role a povinnosti jednotlivých zaměstnanců a používat je např. při náboru.
* Stanovení cílů každého ze členů týmu. Zatímco dříve se používaly standardizované dotazníky pro všechny zaměstnance, software umožňuje vybrat si z předdefinovaných šablon pro různá oddělení.
* Definování měřítek úspěchu. Některým členům týmu může pomoci ke zvýšení výkonnosti mentoring. Právě software může pomoci identifikovat jejich konkrétní potřeby.
* Zlepšení komunikace manažera se členy týmu – manažer může do systému ukládat své poznámky týkající se výkonnosti jednotlivých členů týmu na určitém projektu.
* Poskytování zpětné vazby a hodnocení pokroků. To mohou dělat nejen manažeři, ale také samotní zaměstnanci.
* Plánování dalšího postupu.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com