Jak se změní zdravotní péče (alespoň v USA)

Přístup k fyzické a virtuální péči bude v budoucnosti dostupnější. To, jak je s pacienty nakládáno, se změní díky pokročilým technologiím. Povede to k lepší péči o jejich zdraví i ke zvýšení produktivity a eliminaci plýtvání.

Ilustrační snímek

Ostatní průmyslová odvětví se už proměnila – a nyní je čas na zdravotnictví a péči. Právě toto bylo hlavní téma zdravotnické konference, o které informuje poradenská společnost McKinsey ve svém článku.

Sociální média a zdraví

S novými aplikacemi je možné lépe propojit klinická a behaviorální data. Uživatelé sociálních sítí tak mohou společně s lékaři lépe chápat a ovlivňovat sociální determinanty (to jsou faktory, jako je strava nebo různé systémy podpory, které mají velký dopad na zdraví daného jedince).

Na sociálních médiích se však šíří i dezinformace. Čínský technologický gigant Tencent se každý den potýká se 100 000 nových článků týkajících se zdraví. Velkou příležitostí proto je přijít na to, jak si získat důvěru uživatelů a jak jim pomoci posoudit, co je důvěryhodné a co nikoli.

Startupy ve zdravotnictví

Startupy jsou ochotné riskovat a obvykle v nich je někdo, koho můžeme popsat jako charismatického lídra. Startupy však bývají náchylné ke kognitivnímu zkreslení ukotvení (tj. přílišné ovlivnění první získanou informaci) a ke kognitivnímu zkreslení potvrzení (tj. víra, že minulý úspěch zaručuje úspěchy i v budoucnosti). Proto by startupistům pomohlo, kdyby se zaměřili na to, jak rozpoznat vliv těchto kognitivních zkreslení. To by vedlo k lepšímu rozhodování v mnoha oblastech:

 • Koho najmout
 • Do čeho dát víc peněz
 • Jak každodenně spravovat startup

Evoluce – brzy to bude o ekosystémech

Aby lépe sloužily zranitelným skupinám obyvatel, je třeba, aby programy zdravotní péče (například Medicaid) byly proměněny pomocí následujících inovací:

 • Digitální nástroje a pokročilá analytika
 • Umělá inteligence (AI)
 • Agilní metody

Ve zdravotnictví se tak postupně objeví ekosystémy propojující:

 • Plátce
 • Poskytovatele péče
 • Farmaceutické společnosti
 • Medtech a digitální start-upy
 • Státní orgány

  -jk-
Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company